Her finder du en oversigt over de love & regler som vedrører optikervirksomhed

 

 

Lov om autoriseret sundhedspersonale

Bekendtgørelse om optikervirksomhed

Lov om medhjælp

Bekendtgørelse - Journalføring

Bekendtgørelse - sundhedsloven

Lov om markedsføring af sundhedsydelser


Danmarks Optikerforening har flere beskrivelser af bekendtgørelser og lovområder som inddirekte berører optikvirksomhed. Disse sider ligger på ekstranettet, men kræver erhvervsmedlemsskab for at få adgang.
Se mere om medlemskab her.

På disse sider ligger også en del fortolkninger som er udarbejdet gennem det gode samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen eller de respektive myndigheder og Danmarks Optikerforening.

Danmarks Optikerforening bistår gerne i eventuelle sager som kunne være principielle, kontakt foreningens juridiske medarbejder i disse sager.


Nyheder


Find os på Facebook

 

© Danmarks Optikerforening 

Optikerforeningen / Bredgade 20 / 1260 København K / T. 4586 1533 / do@optikerforeningen.dk