Autorisation som Optiker eller Optometrist

Arbejdet som optiker, og optometrist er reguleret efter Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Loven omfatter alle sundhedspersoner lige fra Læger, tandlæger til sygeplejersker, jordemødre og optikere.

    Ansøgning om autorisation

Vi har valgt at fremhæve de regler der omfatter optiker og optometristens virksomhed, klik på de enkelte punkter for at se mere tekst.

Afsnit I - Fælles bestemmelser om autorisation af sundhedspersoner:
  Kapitel 2 - Meddelelse af autorisation
  Kapitel 4 - Uddannelse
  Kapitel 5 - Pligter m.v.
 

Kapitel 6 - Patientjournaler

 

Afsnit II - Særlige bestemmelser for de enkelte grupper af autoriserede sundhedspersoner
 

Kapitel 23 - Optikere, kontaktlinseoptikere og optometrister

 

Kapitel V - Straffebestemmelser
  Kapitel 27

 

Hele autorisationsloven kan ses på Retsinformations hjemmeside her


Nyheder


Find os på Facebook

 

© Danmarks Optikerforening 

Optikerforeningen / St. Kongensgade 110E, 2 / 1264 København K / T. 4586 1533 / do@optikerforeningen.dk