11-11-2015  (12-ForbrugerArtikler) Er dine øjne klar til vintertrafikken?    

Efteråret er højsæson for bilkørsel i mørke, men mange bilister er ikke klar over hvor meget mørket hæmmer deres syn. Et godt syn er vigtigt for bili
23-03-2015  (12-ForbrugerArtikler) Alderssyn    

Alderssynet rammer alle i 40-års alderen og kommer med en fart, der overrasker de fleste. En 8-årig kan eksempelvis se brødteksten i en avis knivskar
09-02-2015  (12-ForbrugerArtikler) Kontaktlinser som specialeffekt    

Når et filmmonster vender sit blik ud mod publikum og får det til at løbe koldt ned ad ryggen på dem, er det ofte kontaktlinser, der er med til at ska
20-02-2010  (Optikervirksomhed) Ikrafttræden mv.    

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1994.
19-02-2010  (Optikervirksomhed) Straf    

§ 11. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 3-7 og § 10.
18-02-2010  (Optikervirksomhed) Reklamering    

§ 10.  Der må kun reklameres for optiker- og kontaktlinseoptikervirksomhed ved meddelelse af oplysninger, der ikke er vildledende eller på anden måde
17-02-2010  (Optikervirksomhed) Tavshedspligt    

§ 9. En optiker er under ansvar efter borgelig straffelov § 152b forpligtet til ikke at røbe privatlivet tilhørende hemmeligheder, der er kommet t
16-02-2010  (Optikervirksomhed) Information mv.    

§ 8. En optiker og kontaktlinseoptiker skal, hvor det er muligt, og hvor der ikke er grund til at antage, at det strider mod en persons ønske, opl
15-02-2010  (Optikervirksomhed) Kontraindikationer    

§ 6. Bliver en optiker eller en kontaktlinseoptiker bekendt med eller får mistanke om, at en person lider af sygdomme eller sygdomstilstande som ko
14-02-2010  (Optikervirksomhed) Samarbejdet med lægen    

§ 3. Personer med pludseligt opståede synsnedsættelser, synsfeltsdefekter, skelen, dobbeltsyn eller vedvarende synsproblemer, skal altid henvises t
13-02-2010  (Optikervirksomhed) Virksomhedsområdet    

§ 1. Virksomhed som optiker omfatter synsbestemmelse med henblik på tilpasning og kontrol samt forhandling af briller og andre individuelt udformed
    

Nyheder


Find os på Facebook

 

© Danmarks Optikerforening 

Danmarks Optikerforening / Langebrogade 5 / 1411 København K / T. 4586 1533 / F. 4576 6576 / do@optikerforeningen.dk