Kursus i synstræning

En af fremtidens store udfordringer er at håndtere synsproblemer, der ikke lader sig løse ad optisk vej alene. Synstræning har været på banen længe, men både forebyggelse af synsproblemer, børneundersøgelser, skele- og amblyopibehandling samt rehabilitering af synsproblemer efter hjerneskader er områder, hvor vi hidtil har været sparsomt rustede.

Specielt i det tværfaglige samarbejde med andre sundhedsprofessioner på rehabiliteringsområdet møder vi udvidede og kontante krav om et synligt uddannelsesniveau, dels af hensyn til patientsikkerheden, dels som et nødvendigt grundlag for henvisninger. Samtidig efterspørges disse kvalifikationer med stigende interesse på landsplan, hvor vores samarbejdspartnere hidtil har forholdt sig tøvende på grund af manglende geografisk dækning.

Derfor udbyder Kraskin Skeffington Institute nu et kursus for Skandinaviske Optometrister og Optikere.

Det ovenstående har skabt grundlaget for “Kursus i synstræning og neurooptometrisk rehabilitering”, som udbydes af KSI over 8 tredages weekender (fredag-lørdag-søndag) i alt 24 dage.
Kursus består af 200 undervisningslektioner.
Der undervises i 25 lektioner á 45 minutter pr. tredages weekend (fredag, lørdag, søndag)
Dette kursus suppleres med et kursus i rehabilitering af patienter med hjerneskade. Kurset tages separat over en periode på 2 tre dages weekender i alt 6 dage.

 

Kort kursusbeskrivelse

Kurset giver kursisten indsigt i synets udvikling, samt forudsætningerne for udvikling af visuelle trænings-, rehabiliterings- og kompensationstrategier.

Ved at se på synets udvikling 1) og neurobiologiske forudsætninger 2), og sammenholde disse med omgivelsernes indflydelse 3), belyses mulighederne for indsigt i 4) og styring af denne udvikling 5).

Den anvendte terminologi:

”Synets udvikling”: Udvikling af begrebet syn, som den foregår gennem påvirkning af og interaktion med omgivelserne begyndende fra fosterstadiet.

”Neurobiologiske forudsætninger”: Hvad det enkelte individ har at gøre godt med på ”hardware” siden? Idealsituationen er en sund nyfødt med normal hjerne- og nervefunktion. I den modsatte ende af skalaen har vi den ældre hjerneskadede patient.

”Omgivelsernes indflydelse”: Vurdering af individets funktion i relation til stresspåvirkningen fra det omgivende miljø. Blandt andet ifølge Hans Selyes teorier om stress (eustress og distress).

”Indsigt i”: Betegner alders- og udviklingsrelevante observations- og testmuligheder i relation til forventninger og interventionsmuligheder.

”Styring af denne udvikling”: Kendetegnes ved stimulation, manipulation af miljø (herunder også brug af brilleglas) og træning.

Visuel neurologi
Synets udvikling.
Motorik, reflekser, sansning og proprioception.
Balance og vestibular sans.
Perception og cognition, læringsteori.
Optometrisk relevante neuropsykologiske aspekter.
Psykofysiske målemetoder.
Stimulation, færdighedsudvikling, træning, rehabilitering og kompensation.
Videnskabelige metoder og evidens.
Etablering af forskningsmiljø.

 

Læs hele kursusbeskrivelsen her.

© Danmarks Optikerforening 

Optikerforeningen / St. Kongensgade 110E, 2 / 1264 København K / T. 4586 1533 / do@optikerforeningen.dk