Fondens formål

  • at fremme virksomhedernes samlede kompetencer og medarbejdernes faglige kvalifikationer samt medvirke til medarbejdernes fortsatte personlige udvikling.

  • at udvikle og afprøve uddannelser, der endnu ikke eksisterer i det traditionelle uddannelsessystem
  • at udvikle efter- og videreuddannelse i optometri for fagets udøvere
  • at give tilskud til kursusafgift og løn i forbindelse med ovennævnte kurser samt fagligt beslægtede kurser
  • at afholde faglige konferencer inden for optometri
  • at afholde seminarer og foredrag med fokus på optikerfaget
  • at finansiere vederlag til tillidsrepræsentanter

     

© Danmarks Optikerforening 

Optikerforeningen / St. Kongensgade 110E, 2 / 1264 København K / T. 4586 1533 / do@optikerforeningen.dk