Retningslinjer

Der er i branchen fastsat nogle ganske få retningslinjer.

En af dem er basissynundersøgelsen, dvs. hvad skal en førstegangssynsundersøgelse hos en optiker/optometrist omhandle

Læs mere her

© Danmarks Optikerforening 

Optikerforeningen / Bredgade 20 / 1260 København K / T. 4586 1533 / do@optikerforeningen.dk