Basissynsundersøgelse


 

- Anbefalet standard for basissynsundersøgelse -


Basissynsundersøgelsen bør udføres ved førstegangsundersøgelser hos den pågældende optiker. Ved efterfølgende synsundersøgelser bør der foretages en konkret vurdering af, om samtlige delundersøgelser skal udføres. Resultatet af vurderingen journalføres.


Basissynsprøven skal opfylde autorisationskravene om omhu og samvittighedsfuldhed og sætte optikeren i stand til at kunne foretage:
• Tilpasning, kontrol og udlevering af briller, kontaktlinser eller andre individuelt udformede synshjælpemidler.

• Henvisning til øjenlæge/læge ved pludseligt opståede synsnedsættelser, synsfeltdefekter, skelen, dobbeltsyn eller vedvarende synsproblemer.
• Henvise klienten til læge ved kendskab til eller mistanke om sygdomstilstande som kontraindicerer eller, som kan blive påvirket af optikerens behandling. Eventuel fortsat optisk behandling skal ske i samråd med behandlende læge.
• Klientinformation om dennes tilstand herunder om undersøgelser, ordination, udlevering samt risiko for komplikationer og bivirkninger.

Du kan udskrive alle siderne som pdf fil her Basissynsundersøgelsen.pdf

Basissynsprøven bør som minimum omfatte:

1) Anamnese 

2) Synsundersøgelse

3) Øjenundersøgelse

4) Konklusion


• Hovedårsag til besøg

• Subjektive symptomer

• Øjen- og brille-/ kontaktlinsehistorie

• Helbred og medicinforbrug

• Familiehelse

• Visusbestemmelse

• Refraktionsbestemmelse

• Afdækning af akkommodative afvigelser

• Vurdering af den binokulære synsfunktion
 

• Ydre øje

• Forreste øjenafsnit

• Brydende medier

• Øjenbaggrunden

• Synsfeltundersøgelse

• Pupilreaktioner 

• Diagnose - Dx

• Evt. differential Dx

• Anbefaling

• Besluttet behandling

• Patientvejledning

• Evt. opfølgende undersøgelser

• Evt. henvisningKilde:

Denne kilde kan anvendes som retningsgivende golden standard:
David B. Elliott, Clinical Procedures in Primary Eye Care, Second Edition,
Butterworth-Heinemann 2003. ISBN 0-7506-5527-5

 

 

© Danmarks Optikerforening 

Optikerforeningen / St. Kongensgade 110E, 2 / 1264 København K / T. 4586 1533 / do@optikerforeningen.dk