Synsundersøgelse


 

Omfatte som minimum

Eksempler på undersøgelser

Anerkendte metoder


Visusbestemmelse  

Afstands- og nærvisus / pinhole visus Kontrastsensitivitet.

Snellen, LogMAR, The Bailey-Lovie chart, Lea kort, Pinhole visus.  

Refraktionsbestemmelse

Objektiv refraktion  

Statisk retinoskopi, autorefraktor, BV-1000  

Subjektiv refraktion  

Grundrefraktion.
a) monokulær udmåling med krydscylinder, Sunburst Dial (vifte)
b) afbalancering med dissociationsprismer/
polaroid/septum.  

Synsfeltundersøgelse

Undersøgelse af makulaområde  

Tangent screen, Amslers gitter, Konfrontationstest  

Undersøgelse af perifert synsfelt  

Perimetri, manuel eller automatiseret.  

 

Akkommodation


Akkommodationsbredde  

Push-up metode
Pull away metode  

Akkommodationsrespons (lag / lead)  

Monocular Estimation Method (MEM)
Nott retinoskopi
Binokulær krydscylinder  

Akkommodationsfleksibilitet  
 

Binokulær synsfunktion

 

Motilitet  

Comitans/incomitans:
Store H, Parks 3-step-test, Bielschowskys hovedtilttest, Hess-Lancaster test
Følgebevægelser & saccader:
NSUCO følgebevægelser, DEM, Visa graph  

Afvigelser af øjenstilling  

Covertest, modificeret Thorington test, von Graefe teknik, Hirschbergs test  

Fusion (sensorisk fusion) / suppression   

Stereopsis, fiksationsdisparitet, Worth 4 dot  

Fusionsreserver  

Negativ relativ konvergens (NRK)
Negativ fusionskonvergens (NFK)
Positiv relativ konvergens (PRK)
Positiv fusionskonvergens (PFK)
Vertikal fusionsreserver, Vergensfacilitet   

Konvergensamplitude  

Konvergensnærpunkt  

Pupilreaktioner

Pupil:
Anisokori, afvigelser fra normale pupilreaktioner på lys eller i nærrefleksen.

PERRLA test, alternerende lystest (swinging flashlight test)

 

© Danmarks Optikerforening 

Optikerforeningen / St. Kongensgade 110E, 2 / 1264 København K / T. 4586 1533 / do@optikerforeningen.dk