Forum for Neurooptometrisk Synstræning - FNS

Optikerforeningen har de sidste år arbejdet på at inddrage og synliggøre synstræning som en naturlig del af det optiske arbejde.

Det har udmøntet sig i en underafdeling af Optikerforeningen kaldet FNS - ‘Forum for Neurooptometrisk Synstræning’. Dette forum skal være med til at udbrede kendskabet til synstræning og består af repræsentanter for Danmarks Optikerforening sammen med udvalgte udøvende synstrænere med forskellig erfaringsgrundlag og indgangsvinkler til området.

Synstræning har i mange år kun haft en beskeden plads i optikerfaget, men i takt med at udviklingen har indhentet dele af faget, er området Synstræning til gengæld stille og roligt kommet til at fylde mere og mere i det optiske landskab.

Fakta er at der i dag kun er få optometrister, der har et indgående kendskab til synstræning. Interessen fra andre faggrupper er stærkt stigende. Antallet af potientielle klienter er meget stort, men samtidig er disse klienters kendskab til mulighederne på området knapt eksisterende.

Optikerforeningen ser i fremtiden et behov for, at flere optometrister beskæftiger sig med synstræning og har via ‘Forum for Neurooptometrisk Synstræning’ nu taget de første skridt til at støtte op om fremtidens synstræning i Danmark.

© Danmarks Optikerforening 

Optikerforeningen / St. Kongensgade 110E, 2 / 1264 København K / T. 4586 1533 / do@optikerforeningen.dk