Neurooptometrist

Overordnet set er en neurooptometrist en optometrist, som i første omgang har specialiseret sig i synsudvikling og synstræning og senere hen har specialiseret sig i synstræning og rehabilitering i forbindelse med hjerneskade.

Udgangspunktet for en neurooptometrist er den nuværende professionsbachelor i optometri eller den tidligere tilsvarende autorisation som optometrist. Disse uddannelser giver ret til at kalde sig optometrist. Dette er en beskyttet titel, som kun må benyttes af personer, som er uddannet optometrist eller optiker med en efteruddannelse i kontaktlinser, og som samtidig har opnået autorisation jf. Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, LBK nr 990 af 18/08/2017.

Optometristen kan yderligere specialisere sig indenfor diverse fagområder, herunder synsudvikling og optometrisk synstræning.

Dette betegner vi som optometrist med synstræning som speciale.

Derudover kan optometristen vælge at specialisere sig indenfor hjerneskadeområdet, så denne kan varetage undersøgelse, træning samt rehabilitering af patienter med hjerneskade, herunder hjernerystelse. Denne patientgruppe er ekstra sårbar, og kræver derfor specialviden omkring hjernes strukturer og neurale netværk. Optometrister med denne ekstra specialisering kalder sig neurooptometrister.

En neurooptometrists efteruddannelse udgør 250 timer inkl. en skriftlig prøve, som skal bestås.

Standarden inden for sundhedsfagene i Danmark er på 250 timers relevant efteruddannelse i et speciale, for at man kan kalde sig specialist på et område.

FNS anbefaler derfor så meget efteruddannelse som muligt indenfor specialet neurooptometri, før man kalder sig neurooptometrist.

Neurooptometrister er de eneste, der kan udføre neurooptometrisk synstræning, da de benytter deres optiske, optometriske og neurologiske viden indenfor synsfunktionen i henholdsvis test og træning.

Du kan læse mere om neurooptometrisk synstræning her, samt finde en oversigt over FNS’ neurooptometrister her.

© Danmarks Optikerforening 

Optikerforeningen / St. Kongensgade 110E, 2 / 1264 København K / T. 4586 1533 / do@optikerforeningen.dk