Kan tværfagligt samarbejde hjælpe skolebørn med synsrelateret indlæringsvanskeligheder?
03-08-2016

Kan tværfagligt samarbejde hjælpe skolebørn med synsrelateret indlæringsvanskeligheder?

Kuglepinde som testværktøj, +2 briller, sundhedsplejersker i Randers og et forskningsprojekt. Mere skal der ikke til. Et af projekterne under Synoptik-Fondens ”Projekt Børn og Unges Syn” giver et bud på hvordan opskriften kan se ud, hvis skjult langsynethed og konvergensinsufficiens blandt skolebørn skal opdages hurtigere.

I 2008 indledte optometrist Ivan Nisted og cand.scient. i biologi Marianne Ledet Maagaard sammen med Synoptik-Fonden et forskningssamarbejde for at komme synsfejl og samsynsanomalier blandt danske skolebørn tidligere til livs. 8 år senere er over 1900 skolebørn i 0. og 6. klasse i samarbejde med sundhedsplejersker i Randers Kommune blevet undersøgt. Efter sommerferien kigger de på resultaterne.

”Vi havde en fornemmelse af at der sad børn i skoleklasserne med indlæringsvanskeligheder, som var forbundet med deres syn. Som det er nu er det eneste sundhedsplejerskerne undersøger for i 0. og 6. klasse afstandsvisus. Her fanger man typisk de børn, der er nærsynet og dem, der har åbenlys skelen. Det er der som sådan ikke noget i vejen med, men med fokus på afstandsvisus alene fanger vi ikke de langsynede, der ser godt på afstand” fortæller Ivan Nisted.

Ivan Nisted og Marianne Ledet Maagaard, der til daglig er lektorer på Optikerhøjskolen i Randers har en forventning om, at de i deres data vil finde en væsentlig andel af børn med skjult langsynethed og samsynsproblemer. Derfor vil sundhedsplejerskerne med +2-briller og kuglepindetests muligvis kunne finde frem til de børn, der ellers slipper igennem nåleøjet.

Et tværfagligt samarbejde

Et af formålene med projektet har været at klæde sundhedsplejerskerne bedre på til at spore sig ind på de børn, der kan være langsynede uden at vide det. Ved hjælp af undervisning i de to simple metoder vil Ivan og Marianne undersøge, om sundhedsplejerskerne kan spille en større rolle i screening af børn. En af de sundhedsplejersker, der har været med i projektet, Birgit Lykkemark føler sig bedre rustet:

”Jeg føler, at vi er blevet klædt bedre på med undervisningen. Vi er bedre rustet til at spore os ind på børnenes reelle behov hvilket er en vigtig opgave for os sundhedsplejersker, men især også vigtigt for de børn, der døjer med synsproblemer. Samsynsvanskeligheder skal tages alvorligt fordi de udfordrer barnet – både i forhold til at læse, men også koordineringsevnen bliver påvirket og derfor også kan give udfordringer med leg og sport i skolegården”.

Marianne Ledet Maagaard ser også en kæmpe fordel i det tværfaglige samarbejde: ”Når vi arbejder sammen med sundhedsplejerskerne får vi en indsigt i hvornår og hvordan børnene oplever synsgener. Som sundhedsplejerske har man kun en halv time til at undersøge barnet og her er synet ikke alene i fokus. Så hvis vi kan lære sundhedsplejerskerne at bruge +2-brillen og kuglepindstesten som redskab, vil man kunne gøre screeningsprocessen mere effektiv”.

Ud af de 1900 undersøgte børn har sundhedsplejerskerne henvist 200 børn til efterundersøgelse hos Ivan og Marianne på Optikerhøjskolen. De håber at blive klogere på hvilket behandlingsforløb barnet reelt har brug for. Det handler således ikke om at opfinde nye metoder til screening, men snarere at tilrettelægge og skræddersy de eksisterende på en bedre måde.

Vi gør børnene til eksperter

Engagementet hos de to projekttovholdere er heller ikke til at tage fejl af. Om et par timer kommer det første barn af flere til undersøgelse den eftermiddag for der er fremgang i projektet og projektet er en hjertesag for dem begge:

”Vi tog initiativet til projektet mest af alt fordi vi er videbegærlige. Hvis vi med vores projekt kan hjælpe børn til at få flere succesoplevelser i skolesystemet ved at give dem den rette behandling, ville det være helt fantastisk. I vores undersøgelser forsøger vi at lave retningslinjer, der ikke kun er baseret på erfaringer og enighed, men også reelle data. Der spiller børnene en kæmpe rolle, da de er vores kilde til viden. På den måde gør vi dem til eksperter” fortæller Ivan Nisted.

Overkrydsningsforsøg

På sigt forestiller Ivan og Marianne sig, at projektet kan være med til at bidrage til at kunne tilrettelægge mere effektive træningsforløb, der passer ind i travle familieliv. Med skræddersyede træningsforløb vil børnene også kunne komme af med generne og hurtigere kunne følge bedre med i skolen. Marianne forklarer:

”Mange familier har i hverdagen meget at se til med job, fritidsinteresser osv. Derfor kan et behandlingsforløb gå hen og fylde rigtig meget. Vi ser da også børn, der falder fra hvilket måske kunne have noget at gøre med at det er svært at finde tid til. Derfor ville det være optimalt hvis projektet kunne give input til hvordan man i fremtiden på mest effektiv vis kunne tilrettelægge øvelserne, så tidsforbruget for familierne ikke vil blive højere end nødvendigt.”

Af Kristine Jonassen, Nextwork A/S

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Hovedstaden Sjælland

Find optiker

- vælg din regionSPØRG OPTIKEREN

Har du spørgsmål om dit syn? Skriv til os og vi vil vende tilbage med et svar hurtigst muligt. 

► Stil spørgsmål


Nyheder

Vis alle nyheder


© Danmarks Optikerforening 

Optikerforeningen / Bredgade 20 / 1260 København K / T. 4586 1533 / do@optikerforeningen.dk