Samsynsproblemer

Samsynsfunktionen omfatter den måde øjnene samarbejder på. Hvis samsynet ikke fungerer optimalt, kan det give mange generende symptomer i dagligdagen. Hvis man har samsynsproblemer, er det vigtigt at få undersøgt sin synsfunktion.

Du kan få undersøgt hvor funktionelt dit syn er, hos en optometrist/optiker i en optikerbutik. Har du dog flere af nedenstående symptomer anbefaler Forum for Neurooptometrisk Synstræning, at du direkte kontakter en optometrist med speciale i synstræning eller en neurooptometrist med yderligere speciale i synsrehabilitering.

En optometrist med speciale i synstræning har specialiseret sig i synsudvikling og optometrisk synstræning. En neurooptometrist har yderligere specialiseret sig i synstræning og rehabilitering i forbindelse med hjerneskade. Begge specialistgrupper kan derfor bedre give et svar på, hvilke typer samsynsproblemer, der eventuelt kan være tale om, samt hvilken behandling f.eks. træning eller briller, der kan lindre symptomerne eller forbedre samsynsfunktionens effektivitet generelt. Hvis du vil læse mere om neurooptometristen, så læs her.

De mest hyppige symptomer på samsynsproblemer:

 • Hovedpine i forbindelse med eller efter koncentreret nærarbejde, f.eks. læsning
 • Det ene øje lukkes eller dækkes, specielt i forbindelse med læsning
 • Øjnene løber i vand, svier eller brænder
 • Kort eller ekstra lang læseafstand
 • Teksten flyder sammen – urolige bogstaver
 • Der springes i linjer og ord under læsning
 • Langsom læsehastighed og besvær med at huske det læste
 • Dobbeltsyn
 • Fokuseringsbesvær – længe om at omstille synet fra kort til lang afstand eller omvendt
 • Dårlig koncentration i forbindelse med læsning
 • Svært ved at afstandsbedømme og orientere sig i trafikken
 • Svimmelhed/transportsyge
 • Vanskeligheder med at vænne sig til brilleglas med glidende overgang
 • Kraftigt ubehag eller ingen 3D oplevelse, når der ses 3D film i biografen

Hvorfor opstår samsynsproblemer

Hvis samsynet er svagt, medfører det at synsfunktionen ikke fungerer optimalt. Når synsfunktionen er hæmmet, vil hjernen typisk prøve at løse opgaven så godt, som det er muligt ved at udvikle kompenserende strategier, med det resultat, at man kan få ovenstående symptomer. Derfor er det vigtigt at få undersøgt synsfunktionen grundigt af en optometrist eller neurooptometrist, så behandling kan igangsættes, og symptomerne elimineres eller som minimum mindskes.

Synsfunktionen er kompliceret, idet der er mange forskellige opgaver som øjnene skal løse på en gang, her er de mest almindelige årsager til samsynsproblemer, som skyldes vanskeligheder med:

 • Konvergensen – Når man skal kigge på noget tæt på, skal øjnene dreje ensartet indad (konvergere) for at undgå, at det vi kigger på, ikke bliver dobbelt. Man kan både komme til at overdrive den samlede bevægelse eller man kan have problemer med at dreje øjnene nok indad. Den sidste situation giver ofte diagnosen konvergensinsufficiens. Dette er den hyppigste samsynsfejl.
  Symptomerne vil i dette tilfælde typisk være, hovedpine, dobbeltsyn, og/eller kraftigt ubehag ved nærarbejde og dermed kort udholdenhed ved læsning/nærarbejde.
 • Fokuseringen – Her er det evnen til at stille skarpt på forskellige afstande, eller evnen til at stille skarpt på kort afstand i lang tid, der er et problem. F.eks. ved blikskifte fra tavle til bog, eller hvis man kigger på et objekt tæt på i for lang tid, f.eks. en mobiltelefon. Hvis man presser øjnene for hårdt, kan det blive svært at fokusere.
  Symptomerne vil være sløret syn på afstand og/eller nær efter kort tids læsning eller synsmæssigt omstillingsbesvær.
 • Øjenbevægelserne – Hvis de finmotoriske øjenbevægelser er upræcise, kan det at følge en linje og fastholde læsestedet i forbindelse med læsning blive en stor udfordring. Eller det kan være svært at følge et objekt i bevægelse med øjnene.
  Symptomerne vil f.eks. være spring i ord og linjer under læsning.
 • Fiksationen - Hvis man har fiksationsvanskeligheder, er øjnene enten for langsomme eller for upræcise i deres pegen eller sigten efter ting, som vi gerne vil se på. Det kan også være, at øjnene ikke har den udholdenhed, der skal til, for at se på det samme punkt i længere tid af gangen.
  Symptomerne i forbindelse med fiksationsvanskeligheder kan være svimmelhed og kvalme, samt at man kun kortvarigt kan se på ting tæt på f.eks. pc-skærm, mobil, læsning.

Hvis du vil vide mere om de forskellige samsynsproblematikker, kan du læse mere her. (vores danske guidelines).

Synsgener i forbindelse med hjerneskade:
Har du fået en hjernerystelse, haft en blodprop i hjernen eller andre skader i hjernen, kan mange typer synsgener opstå, herunder samsynsproblemer. Læs mere her.

 

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Hovedstaden Sjælland

Find optiker

- vælg din regionSPØRG OPTIKEREN

Har du spørgsmål om dit syn? Skriv til os og vi vil vende tilbage med et svar hurtigst muligt. 

► Stil spørgsmål


Nyheder

Vis alle nyheder