Hvad er samsyn?

test
Samsynet er den måde, øjnene arbejder sammen på. Et godt samsyn kræver to velfungerende øjne, der er i stand til at fokusere på det samme objekt på samme tid, uanset blikretning, ud fra to forskellige vinkler. På den måde er vi i stand til at smelte billederne fra vores to øjne sammen til ét fælles billede, hvilket gør, at vi kan se 3-dimensionelt.

Ikke medfødt
Evnen til samsyn er ikke medfødt. Det er kun grundlaget, der er til stede ved fødslen. Samsynet skabes inden for de to første leveår og færdigudvikles i løbet af de første 8-10 leveår. Mennesker, der aldrig har udviklet samsynet, oplever normalt ingen problemer med det i hverdagen.

Hvad bruges samsynet til?
Vi bruger samsynet til at orientere os og bedømme afstand i forhold til andre objekter - for eksempel i trafikken, når vi skal vurdere, om afstanden til den modkørende bil er stor nok til, at vi kan foretage en overhaling eller, når vi skal kaste, gribe eller ramme en bold.

Samsyn og indlæring
Mange skolebørn går rundt med uopdagede synsproblemer, herunder problemer med samsynet. Eksempelvis vil mange opleve, at teksten flyder sammen ved læsning, fordi de ser dobbelt. Ofte ved børnene ikke selv, at der er noget galt, fordi synet ikke er noget, de kan sammenligne med andre.

Nedsat synsfunktion hos børn kan få store konsekvenser både i og uden for klasselokalet, da synet er barnets vigtigste redskab til indlæring.

Derfor er det vigtigt, at man som forælder holder et godt øje med, om barnet udviser tegn på samsynsproblemer - gnider sig meget i øjnene, døjer med hovedpine, har svært ved at læse i lang tid af gangen og bliver hurtigt ukoncentreret-samt spørge ind til om barnet índ imellem ser dobbelt.

Dovent øje og skelen
Det at se dobbelt kan være meget generende. Hjernen vil derfor forsøge at modvirke dette ved enten at fravælge at benytte det ene øje, således at det bliver "dovent" eller ved at opgive at lade øjnene følges ad. Man skeler, når ens to øjne ikke ser i samme retning. Man kan skele hele tiden eller lejlighedsvist - typisk når man er træt.

Typiske symptomer på samsynsfejl

Kan du nikke genkendende til en, eller flere, af følgende symptomer, kan det muligvis skyldes problemer med dit samsyn:

  • Træthed, særligt efter læsning

  • Koncentrations- og fokuserinsbesvær

  • Sløret syn og tendens til at se dobbelt

  • Frontal hovedpine sidst på eftermiddagen eller efter læsning

  • Læsebesvær fordi teksten flyder sammen

  • problemer med at omstille far kort til lang afstand og omvendt

Læs mere om symptomer på samsynsfejl 

Kan samsynsfejl behandles?

 

Samsynsfejl kan i en del tilfælde afhjælpes ved hjælp af en brillekorrektion eller synstræning. Hvilken behandling der er relevant, afhænger selvfølgelig af hvad man fejler.

 

Samsynstest - hvad skal undersøges?

Formålet med testen er at afgøre, om testpersonens samsyn ligger inden for normale grænser.
Er det i grænseområdet eller udenfor - da at kortlægge den indre sammenhæng. Derefter, at bestemme det optimale hjælpemiddel eller alternativer, hvis der er valgmuligheder.
En samsynstest er derfor ikke ens hver gang, men skal indrette sig efter testpersonens behov.

Men som et minimum skal testen indeholde:

  • Grundig kortlægning af symptomprofilen, tidligere anvendte hjælpemidler og helbred.

  • Status af dybdesans og motoriske færdigheder - herunder bevægelighed, skjult skelen og fusionskræfter.

  • Bestemmelse af den optimale brillestyrke og vurdering af fokuseringsevnens kvalitet.Vurdering af belastningsevne og smidighed i frit rum.

Efter testen kan en kyndig fagperson give dig en god sammenhængende forklaring på dansk samt en handlingsplan. Endvidere skal en skriflig redegørelse kunne fremstilles efter dit ønske.

 

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Hovedstaden Sjælland

Find optiker

- vælg din regionSPØRG OPTIKEREN

Har du spørgsmål om dit syn? Skriv til os og vi vil vende tilbage med et svar hurtigst muligt. 

► Stil spørgsmål


Nyheder

Vis alle nyheder


© Danmarks Optikerforening 

</