Neurooptometrisk synstræning

Synstræning bruges til at forbedre de visuelle færdigheder, såsom øjenbevægelser, øjenkoordination, fokusering, kontrastfølsomhed, og 3D-syn. Hvis disse færdigheder ikke fungerer optimalt, kan det give en masse generende symptomer i dagligdagen, herunder samsynsproblemer.

Alle kan lave lidt øjengymnastik f.eks. ved at bevæge øjnene rundt i yderpositioner hver dag og øve sig i at skifte fokus på kort og lang afstand (kigge lidt frem og tilbage). Det er almindelig fitness for øjnene og synsfunktionen som helhed, og gør ingen skade.

Forskellen på neurooptometrisk synstræning og almen synstræning er stor!

Neurooptometristen benytter sin optiske, optometriske og neurologiske viden indenfor synsfunktionen i henholdsvis test og træning. Synsfunktionstesten danner grundlag for hvilken type træningsforløb, som bør igangsættes og kan efter endt træningsforløb igen benyttes til dokumentation af træningseffekten. Samme viden benyttes til udvælgelse af relevante og målrettede træningsøvelser, og eventuelt optiske hjælpemidler, der alene eller tilsammen med træningsaktiviteterne hurtigere vil hjælpe synsfunktionen til at blive stærkere og stabil (igen).

Neurooptometristen er ydermere specialuddannet til at håndtere synsproblematikker i forbindelse med hjerneskade, herunder hjernerystelse og piskesmæld. Læs mere om neurooptometristen her.

Neurooptometrisk synstræning har ganske enkelt en meget større effekt end andre typer af synstræning pga. de mange virkemidler, der rådes over samt den store ekspertise inden for udvikling, træning og rehabilitering af synsfunktionen, herunder samsynsfunktionen (øjnenes samarbejde).

Livskvaliteten hos den enkelte øges ofte markant efter endt neurooptometrisk synstræning!

Ved erhvervet hjerneskade bør neurooptometrisk synstræning prioriteres, når der opstår synsproblemer, som ovennævnte øjenfitness på egen hånd eller hos anden fagperson ikke afhjælper i løbet af 14 dage. Vil du vide mere om de dertil hørende hyppigste symptomer - læs mere her

Hvis du har en erhvervet hjerneskade, herunder hjernerystelse eller piskesmæld, kan du finde hjælp blandt FNS’s neurooptometrister her

Hvis du ikke har haft en erhvervet hjerneskade kan du få hjælp til at finde en Optometrist med speciale i samsynstræning ved at skrive til sekretariatet på do@optikerforeningen.dk eller ring på 45861533

Er der mistanke om direkte øjensygdom, bør øjenlæge kontaktes.

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Hovedstaden Sjælland

Find optiker

- vælg din regionSPØRG OPTIKEREN

Har du spørgsmål om dit syn? Skriv til os og vi vil vende tilbage med et svar hurtigst muligt. 

► Stil spørgsmål


Nyheder

Vis alle nyheder


© Danmarks Optikerforening 

Optikerforeningen / St. Kongensgade 110E, 2 / 1264 København K / T. 4586 1533 / do@optikerforeningen.dk