Uddrag af forretningsorden for interessegruppen: Forum for Neurooptometrisk Synstræning


Formål

  • At fremme og styrke interessen for visuel terapi.
  • At arbejde for en anerkendelse af arbejdet med visuel terapi.

Dette søges bl.a. opnået ved: 

  • Afholdelse af ERFA møder og seminarer.
  • Afholdelse af kurser i visuel terapi i samarbejde med Danmarks Optikerforening.
  • Formidling af viden og udvikling af visuel terapi i samarbejde med Danmarks Optikerforening.

 

Hvem kan være med

Som medlem kan optages:

  • Optikere/optometrister
  • Andre faggrupper med interesse for visuel terapi.

Hvordan bliver man medlem

Man kan blive medlem af denne interessegruppe uanset om man i forvejen er medlem af Danmarks Optikerforening.

Klik her for at komme til online indmeldelsesformular til interessegruppen.

 

Hvem styrer gruppen

Interessegruppen ledes af et udvalg bestående af 5-6 medlemmer, som udpeges af Danmarks Optikerforenings bestyrelse. Fire af medlemmerne udpeges efter indstilling af udvalget, og et til to medlemmer udpeges som repræsentanter for Danmarks Optikerforenings bestyrelse.

Klik her for at se udvalgets medlemmer

Klik her for at se den fulde ordlyd af forretningsordenen

Klik her for at se det nuværende kontingent
 

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Hovedstaden Sjælland

Find optiker

- vælg din regionSPØRG OPTIKEREN

Har du spørgsmål om dit syn? Skriv til os og vi vil vende tilbage med et svar hurtigst muligt. 

► Stil spørgsmål


Nyheder

Vis alle nyheder