Kommissorium for Uddannelsesudvalget                       

Sammensætning

Udvalget er nedsat af Danmarks Optikerforenings bestyrelse og består af to repræsentanter for Danmarks Optikerforenings bestyrelse og 4, der er udpeget af Danmarks Optikerforenings bestyrelsen efter indstilling fra udvalget. Udvalgets medlemmer skal repræsentere fagets specialer. Medlemmerne udpeges for 2 år af gangen. Udvalget udpeger selv sin formand.

Formål

Udvalget skal beskæftige sig med udvikling af den optiske uddannelse, dvs. videreuddannelsen og efteruddannelsen.

Opgaver

  • Udvalget er rådgivende for Danmarks Optikerforenings bestyrelse i uddannelsespolitiske og forskningspolitiske områder inden for optometrien og tilgrænsende fagområder.
  • Udvalget skal følge og præge den uddannelses- og forskningspolitiske udvikling, og ligeledes informere generelt om uddannelses- og forskningsområdet.
  • Udvalget skal bidrage til udvikling af kvaliteten af den optiske uddannelse, generelt og for den enkelte optiker.
  • Udvalget skal bidrage til en systematisk vedligeholdelse og fornyelse af optikerens viden, og i samarbejde med Danmarks Optikerforenings sekretariat bidrage til kursusaktiviteter.
  • Udvalget arrangerer efter behov temakonferencer til drøftelse af uddannelses- og forskningsmæssige temaer

Arbejdsform

Udvalget udarbejder en gang årligt en prioriteret arbejdsplan med angivelse af arbejdsform for de forskellige opgaver.
Udvalget kan nedsætte ad-hoc projektgrupper til løsning af konkrete opgaver, projekter, analyser ol. Grupperne sammensættes fleksibelt alene afhængigt af den aktuelle opgave.

Klik her for at se udvalgets medlemmer

 

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Hovedstaden Sjælland

Find optiker

- vælg din regionSPØRG OPTIKEREN

Har du spørgsmål om dit syn? Skriv til os og vi vil vende tilbage med et svar hurtigst muligt. 

► Stil spørgsmål


Nyheder

Vis alle nyheder