Uddannelsen som optometrist

Uddannelsen som optometrist er en 3½ års professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen består af 2 års teoretisk undervisning samt 1½ års lønnet virksomhedspraktik i butik. Som nyuddannet optometrist vil du kunne arbejde i en branche med fordelagtige og alsidige job- og karrieremuligheder. Fremtidsudsigterne for faget er gode.

Har du lyst til en uddannelse hvor du arbejder med mennesker, sundhed, naturvidenskab, mode og salg på én gang? Så bliv Optometrist!

uddannelses forløb

1 års teoretisk undervisning på erhvervs akademiet i enten København eller Randers

½ års lønnet praktik i butik

¾ års teoretisk undervisning på erhvervs akademiet i enten København eller Randers

1 års lønnet praktik i butik

3 måneders afsluttende bachelor projekt på erhvervs akademiet

Optometrist uddannelsen er en professionsbachelor uddannelse på 3½ år, som veksler mellem 2 års teoretisk undervisning og 1½ års klinisk undervisning (praktik i butik).

SU berettiget uddannelse med løn i praktikperioden (lønnen er aftalt i overenskomsten for optikere)

Adgangskravet er en gymnasial uddannelse med engelsk på B-niveau, biologi og matematik på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau. Der er også mulighed for at komme ind med enkeltfag - læs mere på ug.dk

jobbet som optometrist

Helene (3. års studerende EA Dania): "Jeg interesserer mig for naturvidenskab og kombinationen af at arbejde med mennesker, anatomi og naturvidenskab gør uddannelsen ekstra interessant."

Optometristens vigtigste opgaver er: Synsundersøgelse, udmåling og korrektion af synsfejl eller henvisning til læge samt rådgivning og vejledning af patienten ved valg af korrektion (briller/kontaktlinser), fremstilling af briller og tilpasning af kontaktlinser.

I visse tilfælde kan optometristen tilbyde særlige synstræningsprogrammer som supplement eller erstatning for den optiske korrektion. Optometristen kan medvirke til forbedring af arbejdsmiljøet gennem rådgivning om arbejdspladsens synsmiljø samt ved tilvirkning af arbejdsbriller.

Sabrina (1. års studerende KEA): "Kombinationen af service- og sundhedsfag samt arbejdet med mennesker, gør at uddannelsen bliver afvekslende og rigtig spændende"

Optometristen arbejder i optikerbutikker og en vigtig del af arbejdet er derfor også salg og information om de seneste modetrends. Optikbranchen består af mange små og mellemstore virksomheder samt store kæder og synsklinikker.

Andre optometrister er enten ansat hos øjenlæger eller på sygehuse hvor man arbejder med f.eks. øjenkirurgi, eller på kommunikationscentre hvor der arbejdes med synshandicappede.

I dag arbejder ca. 2.000 optikere/optometrister indenfor branchen og arbejdsløsheden er på omkring 2%.

En nyuddannet optometrist har en grund månedsløn på 29.500 kr.

karriere muligheder

Du kan blive chefoptiker med ledelses- og personaleansvar i butik/administration, selvstændig erhvervsdrivende, konsulent eller optometriansvarlig på sygehuse og klinikker. Der er også mulighed for at studere videre på kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab på Aarhus Universitet.

Uddannelsesinstitutioner:

KEA - København

Guldbergsgade 29N
2200 København N
Tel. 46 46 00 00
www.kea.dk

EA Dania - Randers

Minervavej 63
8960 Randers SØ
Tel. 87 11 44 00
www.eadania.dk

Ansøgning foregår via Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Ansøgningsskemaer findes på www.optagelse.dk

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00
Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

Studiejob/praktik

Der er mulighed for studiejob i en optikerforretning, som i de fleste tilfælde også vil føre til en praktikplads i løbet af uddannelsen. Dette kan foregå i alle butikker, men oftest foregår dette i de store kæder som Synoptik, Profil Optik, Louis Nielsen eller Thiele briller og kontaktlinser.