Efteruddannelse er populært

Optometrister efteruddanner sig mere end nogensinde. Samtidig er der kommet et langt større udvalg af kurser i branchen de seneste 10 år. Særligt 2019 var et godt efteruddannelsesår, hvor de nye optometrister også bidrog til den positive udvikling

Af Per Michael Larsen Foto: Anders Bach

Hvad er OBES?
OBES varetager de danske optometristers efteruddannelsespoint – også kaldet CET-point (continuing education point). OBES-databasen ejes i fællesskab af Optikerforeningen og Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne.
OBES har siden 2001 registreret efteruddannelsespoint for danske optometrister. Indtil nu er der registreret 176.223 timers efteruddannelse – det svarer til 106 arbejdsår.
CET-point skal godkendes af et pointudvalg som sikrer fagligheden i kurserne.
Optikerforeningen er sekretariat for OBES.

Når uddannelsen som optometrist er bestået, er uddannelsesvejen i dag sjældent slut. Flere optometrister vælger efteruddannelse til at opkvalificere deres kompetencer og udvikle sig i faget. Det viser tal fra OBES (OptikBranchens EfteruddannelsesSystem), der siden 2001 har registreret efteruddannelsespoint for danske optometrister.
I de seneste 10 år er der sket en stor stigning i antal kurser og point, der er uddelt. I 2010 blev der udbudt 50 kurser og givet 2.354 point til ca. 2.400 optometrister, hvorimod der i 2019 er udbudt 135 kurser og givet 12.537 point til ca. 2.941 optometrister.
Det vil altså sige, at samtidig med, at der i dag er ca. 5.000 flere optometrister, der uddanner sig om året – sammenlignet med for ti år siden – bliver der nu uddelt fire gange så mange point per optometrist.

Flere registrerer CET-point

OBES er et fælleseje mellem Optikerforeningen og Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne.
Efteruddannelsessekretariatet følger retningslinjerne for efteruddannelsespoint, som er beskrevet hos ECOO (European Counsil of Optometry and Optics) – dvs. 36 CET-point over tre år. De sørger for registrering af kurserne og sikrer et vist fagligt niveau, som efterfølgende giver optometristerne mulighed for at dokumentere deres efteruddannelse.
I perioden 2016-2018 er der 1.482 optometrister, der har fået registreret CET-point. 180 har opnået mere end 36 point. I gennemsnit har disse optometrister deltaget i syv kurser og fået registreret knap 19 point i perioden – ca. halvdelen har ikke registreret deres point. Satistikken viser også, at det var optometrister over 40 år, der deltog i flest kurser og dermed registrerede flest CET-point.
2019 er et godt år for registrering af CET-point. Her har 1.008 optometrister registreret CET-point og 438 har opnået de forventede 12 point pr. år. Der er dog stadig en stor gruppe optikere, som ikke tager efteruddannelse. Til gengæld er de nye optometrister begyndt at benytte sig af efteruddannelsestilbuddene. I 2019 var optometrister under 30 år lige så flittige til at tage kurser som optometrister over 50 år.

Optometrikonferencen tilbyder flest kurser

Antallet af kurser er støt stigende, og der bliver registreret ca. 12.500 CET-point om året – det svarer til otte arbejdsår. I top-50 for 2019 er 24 optometrister over 50 år, og der er samtidig seks optometrister, som er uddannet inden for de seneste to år.
Optometrikonferencen står som den største udbyder af kurser i de seneste fire år med 87 kurser. Herefter kommer Louis Nielsen, Synoptik samt Optikerforeningen. Synoptik har i samme periode været den kursusudbyder, der har genereret flest CET-point pr. deltager – otte point pr. deltager over de fire år.
Med den nuværende udvikling er det også nødvendigt med efteruddannelse, der kan dokumenteres. Derfor opfordrer Optikerforeningen alle, der tager på faglig efteruddannelse, til at de registrerer deres opnåede CET-point. Læs mere på www.obes.dk.ANSVARLIG UDGIVER

Optikerforeningen

Per Michael Larsen

St. Kongensgade 110 E, 2 – 1264 København K

Tlf. 45 86 15 33 | optikeren@optikerforeningen.dk

KOMMUNIKATIONSCHEF

Redaktør af OPTIKEREN

Lone Helleskov | tlf. 88 44 06 17 | lh@optikerforeningen.dk

ANNONCESALG

Jette Sterndorff-Jessen

Stibo Complete

Tlf. 76 10 11 47 | jsje@stibo.com

MEDIEINFORMATION

Download medieinformation på dansk

Download mediainformation in English

NÆSTE NUMMER

01.10.24 Bestillingsfrist annoncer 09.09.24