Evaluering af tilsyn med optikervirksomheder

I løbet af 2018 oplevede en del optikervirksomheder at få besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed som en del af det sundhedsfaglige tilsyn.

Af Lone Helleskov

Styrelsen har evalueret besøgene, og heldigvis lever langt de fleste optikervirksomheder op til de sundhedsfaglige krav, de skal opfylde. Det viser den nye erfaringsopsamling fra Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med landets optikervirksomheder.
”Tilsynsbesøgene hos landets optikere og optometrister har vist, at det går rigtig godt hos de fleste med at leve op til retningslinjerne og de sundhedsfaglige krav. Vi blev mødt med faglig kompetence og nysgerrighed. Tilsynene viste også, at optikerne bør have et større fokus på at instruere medhjælpspersonalet og sikre, at opgaverne løses efter reglerne på området. Det kan blandt andet sikres ved at have skriftlige instruktioner, der er letforståelige og enkle at bruge i dagligdagen,” forklarer Charlotte Hjort, der er overlæge og enhedschef hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
Optikervirksomhederne havde generelt et stort fokus på korrekt håndhygiejne. Tilsynsbesøgene viste dog, at der flere steder var tvivl om, hvilke konkrete tiltag, der er nødvendige for at leve op til retningslinjerne på området. Derfor blev der ved tilsynene rådgivet om korrekt brug af papirhåndklæder, sæbe og håndsprit for at bryde smitteveje.

Værd at vide

  • Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle former for behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner. Optikervirksomheder betragtes som behandlingssteder på lige fod med eksempelvis hospitaler og lægeklinikker. Det betyder, at de skal leve op til sundhedsfaglige krav. De 81 tilsynsbesøg viste, at langt de fleste lever op til kravene.
  • Formålet med det sundhedsfaglige tilsyn er at vurdere patientsikkerheden og understøtte læring på behandlingsstederne. Tilsynet er organisatorisk, hvilket betyder, at det ikke er de enkelte sundhedspersoner, der føres tilsyn med, men behandlingssteder.
  • De 81 tilsynsbesøg førte til to påbud, fordi Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at der var ”kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden”. 50 ud af de 81 behandlingssteder havde mindre problemer med betydning for patientsikkerheden, mens 29 ingen problemer havde.

Få mere inspiration til læring og læse mere om tilsynsbesøgene i erfaringsopsamlingen om optikervirksomheder:
www.medlemsnet.dk/optikervirksomhedernes-tilsyn-2018/ANSVARLIG UDGIVER

Optikerforeningen

Per Michael Larsen

St. Kongensgade 110 E, 2 – 1264 København K

Tlf. 45 86 15 33 | optikeren@optikerforeningen.dk

KOMMUNIKATIONSCHEF

Redaktør af OPTIKEREN

Lone Helleskov | tlf. 88 44 06 17 | lh@optikerforeningen.dk

ANNONCESALG

Jette Sterndorff-Jessen

Stibo Complete

Tlf. 76 10 11 47 | jsje@stibo.com

MEDIEINFORMATION

Download medieinformation på dansk

Download mediainformation in English

NÆSTE NUMMER

31.05.24 Bestillingsfrist annoncer 03.05.24