Fokus på fremtidens skærmarbejde

På årets European Academy of Optometry and Optics (EAOO) i Rom var der bl.a. fokus på skærmbriller og ergooptometri. Leder i Dansk ErhvervsOptik Nana Lannik deltog i den spændende konference og fik ny viden om ergooptometri med hjem.

Af Nana Lannik Foto: Jesus Kiteque


Nana Lannik – optometrist og daglig leder hos Dansk ErhvervsOptik
OPTOMETRISTEN ER VIGTIG
De fire mindre studier fra EAOO i Rom bekræfter, at optometristens virke fortsat er særdeles vigtig og spiller en afgørende rolle for nutidens og fremtidens skærmbrugere.
Den nyeste viden om skærmarbejde viser, at vi i gennemsnit har 8,5 timers skærmbrug dagligt. Mellem 64-90% af brugerne oplever visuelle symptomer heriblandt træthed, hovedpine, tørre øjne, dobbelt syn eller sløreret syn på enten nær el. afs.
Og for at nævne Skeffinton, som udtalte omkring nærpunkt stress, at: ”Kronisk nærarbejde ved social trang er biologisk uacceptabelt”. ”Derfor er det som optometrist en god start at kende sin ergooptometri og vejlede sine patienter omkring visuel hygiejne.”

Efter af have deltaget i fire spændende foredrag med fokus på ergooptometri er konklusionen, at Danmark og Dansk ErhvervsOptik er med langt fremme med både viden, vejledning og behandling, når det gælder ergooptometri. De tilbud, vi praktiserer i Danmark, er også gældende de fleste steder i Europa.

1. IT workers and Computer Vision Syndrome

Xabier Rodriguez-Alonso, University Complutense de Madrid
Formål: At identificere de mest hyppige tegn og symptomer i forbindelse med arbejde ved LED-skærm.
45 testpersoner i alderen 26-53 år fik udleveret et ja/nej spørgeskema. Her var spørgsmål om okulær træthed, sløret syn, hovedpine, m.m., som de skulle udfylde efter en arbejdsdag ved skærmen. Individuelle data blev oplyst på skema omkring alder – køn- digitale enheder.
Resultat: De hyppigste symptomer for personer med arbejde ved LED-skærme var:
61% okulær træthed
55% sløret syn
53 % hovedpine
50% irriterede øjne
50% kløe
41% rødme
41% blænding
Konklusion: Okulær og mental træthed samt øje og hoved ømhed er de største syndere ved skærmarbejde. De generende symptomer reducerer testpersonernes effektivitet og tvinger dem til at afbryde deres arbejde, hvilket resulterer i, at produktivitet reduceres signifikant.

2. The effects of long hours of computer work on accommodation in adults

Rachel Eichler, Hadassah Academic College, Jerusalem
Formål: At undersøge akkommodationens amplitude (Push-up) samt monukulær akkommodations facilitet test og konvergens insufficiens symptom blandt 30 unge studerende ml. 18 og 27 år. Testen blev udført efter kort og lang tids arbejde ved skærmen. Kort tid = under 3 timers daglig skærmarbejde. Lang tid = mere end 10 timers arbejde om dagen ved skærm. Begge test blev udført 3 gange i tilfældig rækkefølge.
Konklusion: Det viste sig, at der ingen forskel var for monukulær facilitet og konvergens insufficiens symptom uanset, om testpersonerne havde siddet i kort eller lang tid ved skærmen. Men ved Push-up amplituden var der for dem, der havde siddet lang tid ved skærmen, en mindre amplitude af akkommodation end hos dem, der havde siddet i kort tid ved skærmen.

3. A randomized controlled trial of low power plus lenses for pre-presbyopia with digital eyestrain

Lecture sponsored by Hoya
Formål: 107 testpersoner i alderen 18-36 år fik undersøgt effekten af en plus behandling. Testpersonerne, der alle oplevede astenopi på grund af skærmarbejde, fik en plus behandling i form af 3 forskellige test med 3 forskellige plus. Spredningen var henholdsvis +0,5, +0,75 og +1,25. Herefter fik testpersonerne til opgave at læse en lang række usammenhængende ord i tekstform.
Konklusion: Plus kompensationen havde en indflydelse på ydeevnen. De fleste testpersoner fortrak +0,75, hvor de oplevede, at de både blev hurtigere til at læse, samt at det er nemmere og føltes rart. Det kunne ikke forklares med amplitude af akkommodation – akkommodations lag eller alderen. Foredragsholderen tilføjede dog, at man ikke kunne se sig fri fra andre faktorer, da der er tale om en multifaktuel tilstand. Men plus kompensation kan være en måde at påvise en behandling for patienter, som klager over DES = Digital Eye Strange.

4. Effects of LEDs screen on the retina of pigmented rats

Celia Sanchez-Ramos, University Complutense de Madrid
Formål: At undersøge på rotter, om påvirkning af lys fra LED-skærme giver en forandring på retina. Rotterne blev placeret i to forskellige kasser, hvor den ene var med filer og den anden uden. Herefter blev der sat LED-lys på kasserne.
Konklusion: Resultatet viste, at rotterne i kassen med filter havde en uforandret retina, mens der hos rotterne i kassen uden filter var et retina celle død på 23 %.ANSVARLIG UDGIVER

Optikerforeningen

Per Michael Larsen

St. Kongensgade 110 E, 2 – 1264 København K

Tlf. 45 86 15 33 | optikeren@optikerforeningen.dk

KOMMUNIKATIONSCHEF

Redaktør af OPTIKEREN

Lone Helleskov | tlf. 88 44 06 17 | lh@optikerforeningen.dk

ANNONCESALG

Jette Sterndorff-Jessen

Stibo Complete

Tlf. 76 10 11 47 | jsje@stibo.com

MEDIEINFORMATION

Download medieinformation på dansk

Download mediainformation in English

NÆSTE NUMMER

01.10.24 Bestillingsfrist annoncer 09.09.24