Håb om ny behandling til våd AMD

Hyppig behandling med injektion er ofte grunden til, at patienter med våd AMD stopper i behandlingsforløbet1-3. Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) har netop afgivet en positiv udtalelse om Beovu® (brolucizumab 6 mg) til behandling mod våd AMD. En EMA-godkendelse vil betyde, at patienterne kan få adgang til en ny behandling, hvor omkring halvdelen af patienterne kan være i et behandlingsinterval på tre måneder direkte efter loadingfasen4.

Af redaktionen / pressemeddelelse fra Novartis

Novartis oftalmologi
Novartis har i mere end 70 år forsket i behandlinger inden for øjensygdomme. Virksomheden investerer i forskning og strategiske alliancer for at hjælpe med at sikre, at patienter har adgang til screening, diagnostik og øjenmedicin til sygdomme og lidelser både i den bagerste og forreste del af øjet. Det sker med hjælp fra data og transformerende teknologier, og hvert år behandles mere end 150 millioner fra spædbørn til ældre.
Om våd aldersrelateret maculadegeneration
Våd AMD er hovedårsagen til svært synstab og blindhed hos personer over 65 år i Nordamerika, Europa, Australien og Asien. Sygdommen rammer omkring 20 millioner mennesker på verdensplan2,3,11. Våd AMD opstår, når abnorme blodkar dannes og vokser under macula, der er området i nethinden, som står for, at det centrale syn er skarpt6,12,13. De abnome blodkar er skrøbelige og lækker væske og blod, hvilket forstyrrer det normale retinale system, og ultimativt forårsager skade i macula6,12,13.
Tidlige symptomer på våd AMD inkluderer synsforstyrrelser, eller metamorfopsi, og problemer med at se ting klart14. Tidlig diagnose og behandling er afgørende13. I takt med at sygdommen udvikler sig, øges celleskaden, hvilket nedsætter synet yderligere6. Dette kan medføre komplet tab af det centrale syn, hvilket gør patienten ude af stand til at læse, køre bil eller genkende ansigter6,15. Uden behandling kan synet hurtigt blive forringet16.

Våd AMD er hovedårsagen til svært synstab og blindhed og rammer omkring 20 millioner mennersker på verdensplan1-3. Sygdommen er forårsaget af ukontrolleret VEGF, som er et protein, der leder til, at abnorme blodkar dannes og vokser under macula – området i nethinden, der sørger for, at det centrale syn er skarpt5-6. De abnorme blodkar er skrøblige og lækker væske og blod, hvilket forstyrrer det normale retinale system, og ultimativt forårsager skade i de lysfølsomme celler5-6. Ved at hæmme VEGF, kan Beovu dæmpe væksten af abnorme blodkar og risikoen for lækage af væske ind i nethinden4.
”Medicin, som indsprøjtes direkte i øjets indre for at standse væksten af arvævsdannende blodkar, har ført til et dramatisk fald i antallet af mennesker, som bliver blinde af våd AMD. Det er dog en udfordring for patienterne og sundhedsvæsenet, at behandlingen skal gentages med korte mellemrum gennem flere år. Nu er der udsigt til, at man med brolucizumab kan strække tiden fra den ene øjenindsprøjtning til den næste, fra de nuværende 1-2 måneder op til hele 3 måneder i mange af patienterne. Samtidig opnås en stærkere effekt på de vævsforandringer, lægerne styrer behandlingen efter, hvilket måske er gunstigt for synet på lang sigt. Danske hospitaler står godt rustet til at tage den nye behandling i brug, fordi vi har været med i den kliniske udvikling af behandlingen fra første færd”, siger overlæge og professor ved Rigshospitalets Øjenkliniks enhed for medicinske nethindesygdomme Michael Larsen.
Udtalelsen fra CHMP er baseret på data fra de to globale head-to-head fase-III studier, HAWK og HARRIER, hvor Beovu viste non-inferioritet sammenlignet med aflibercept i bedst korrigeret synsstyrke fra baseline til et år4. I begge studier opnåede omkring 30 % af patienterne, som var i behandling med Beovu, en forbedring på minimum 15 bogstaver på det første år4. *
Færre patienter behandlet med 6mg Beovu end patienter behandlet med aflibercept havde intraretinal ødem og/eller subretinal ødem i uge 16 (35 % færre patienter i både HAWK og HARRIER) og ved år et (30 % færre patienter i HAWK og 41 % færre patienter i HARRIER)4.Derudover viste patienterne i behandling med Beovu reduktion i central nethindetykkelse (CST)4.
Mere end halvdelen af patienterne (56 % i HAWK og 51 % i HARRIER), som blev behandlet med Beovu 6mg, vedholdte et behandlingsinterval på tre måneder direkte efter loadingfasen gennem det første år4. Patienter i behandling med Beovu, som startede i et tremåneders behandlingsinterval efter loadingfasen, havde 85 % (HAWK) og 82% (HARRIER) sandsynlighed for at blive i dette interval gennem det første år4.
Beovu viste en tilsvarende sikkerhedsprofil til aflibercept. De mest almindelige bivirkninger (≥5% af patienterne) hos Beovu var slørret syn, katarakt, konjunktivalblødning, glaslegemeflydere og øjensmerter4.
*Patienter, der blev behandlet med Beovu viste en talmæssig forbedring sammenlignet med aflibercept, men p-værdierne viste ikke statistisk signifikant resultat

Om Beovu (brolucizumab)

Beovu (også kendt som RTH258) er det mest avancerede humaniserede enkeltkædede antistoffragment (scFv)4,7.Enkeltkædede antistoffragmenter er meget interessante for lægemiddeludviklingen på grund af deres lille størrelse, bedre vævspenetration, hurtige clearance fra det systemiske kredsløb og deres karakteristika ved lægemiddelafgivelse7-9.
Den proprietære innovative struktur resulterer i et lille molekyle (26 kDa) med potent hæmning af og stor affinitet for alle VEGF-A isoformer8. I prækliniske studier hæmmede Beovu aktiveringen af VEGF-receptorer ved at forhindre ligand-receptor interaktionen8-10. Øget signal gennem VEGF-signalvejen er forbundet med patologisk okulær angiogenese og retinal ødem5. Hæmningen af VEGF-signalvejen har vist sig at hæmme væksten af neovaskulære læsioner, reducere endotelial celleproliferation og vaskulær permeabilitet5.

Om HAWK og HARRIER-studierne

Med mere end 1.800 patienter fordelt på 400 centre over hele verden, er HAWK (NCT02307682) og HARRIER (NCT02434328) de første og eneste globale head-to-head studier af patienter med våd AMD, der prospektivt viser effekt i uge 48 med et innovativt q12w regime, hvor størstedelen af patienterne er på q12w direkte efter loadingfasen4. Begge studier er 96-ugers prospektive, randomiserede, dobbeltblindede, multicenter studier og er en del af den kliniske fase III-udvikling af Beovu4. Studierne var designet til at sammenligne effekten og sikkerheden ved intravitreale injektioner med broculizumab 6 mg (HAWK og HARRIER) og 3 mg (kun HAWK) kontra aflibercept 2 mg hos patienter med våd AMD4.

Referencer

 1. Varano M, et al. Current barriers to treatment for wet age-related macular degeneration (wAMD): findings from the wAMD patient and caregiver survey. Clin Ophthalmol. 2015;9:2243–2250.
 2. Wong WL, Su X, Li X, et al. Global prevalence of age-related macular degeneration and disease burden projection for 2020 and 2040: a systematic review and met analysis. Lancet Glob Health. 2014;2:106-16.
 3. Singer M. Advances in the management of macular degeneration. F1000Prime Rep. 2014;6:29.
 4. Dugel P, et al. HAWK and HARRIER: Phase 3, multicenter, randomized, double-masked trials of brolucizumab for neovascular age-related macular degeneration. Ophthalmology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30986442. Accessed December 2019.
 5. Kim R. Introduction, mechanism of action and rationale for anti-vascular endothelial growth factor drugs in age-related macular degeneration. Indian J Ophthalmol. 2007;55(6):413-415.
 6. National Eye Institute. Facts About Age-Related Macular Degeneration. Available at https://nei.nih.gov/eyedata/amd (link is external). Accessed December 2019.
 7. Nimz EL, et al. Intraocular and systemic pharmacokinetics of brolucizumab (RTH258) in nonhuman primates. The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) annual meeting. 2016. Abstract 4996.
 8. Escher D, et al. Single-chain antibody fragments in ophthalmology. Oral presentation at EURETINA congress. 2015. Abstract.
 9. Gaudreault J, et al. Preclinical pharmacology and safety of ESBA1008, a single-chain antibody fragment, investigated as potential treatment for age related macular degeneration. ARVO Annual Meeting abstract. Invest Ophthalmol Vis Sci 2012;53:3025. http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2354604 (link is external). Accessed December 2019.
 10. Tietz J, et al. Affinity and Potency of RTH258 (ESBA1008), a Novel Inhibitor of Vascular Endothelial Growth Factor A for the Treatment of Retinal Disorders. IOVS. 2015; 56(7):1501.
 11. Schmidt-Erfurth U, et al. Guidelines for the management of neovascular age-related macular degeneration by the European Society of Retina Specialists (EURETINA). Br J Ophthalmol. 2014;98:1144-1167.
 12. World Health Organization. Priority eye diseases: Age-related macular degeneration. Available at http://www.who.int/blindness/causes/priority/en/index7.html (link is external). Accessed December 2019.
 13. NHS Choices. Macular Degeneration. Available at http://www.nhs.uk/Conditions/Macular-degeneration/Pages/Introduction.aspx (link is external). Accessed December 2019.
 14. Healthline. What is metamorphopsia? Available at https://www.healthline.com/health/metamorphopsia (link is external). Accessed December 2019.
 15. Mitchell J, Bradley C. Quality of life in age-related macular degeneration: a review of the literature. Health Qual Life Outcomes. 2006;4:97.
 16. van Lookeren Campagne M, et al. Mechanisms of age-related macular degeneration and therapeutic opportunities. J Pathol. 2014; 232(2):151-64. doi: 10.1002/path.4266.


ANSVARLIG UDGIVER

Optikerforeningen

Per Michael Larsen

St. Kongensgade 110 E, 2 – 1264 København K

Tlf. 45 86 15 33 | optikeren@optikerforeningen.dk

KOMMUNIKATIONSCHEF

Redaktør af OPTIKEREN

Lone Helleskov | tlf. 88 44 06 17 | lh@optikerforeningen.dk

ANNONCESALG

Jette Sterndorff-Jessen

Stibo Complete

Tlf. 76 10 11 47 | jsje@stibo.com

MEDIEINFORMATION

Download medieinformation på dansk

Download mediainformation in English

NÆSTE NUMMER

01.10.24 Bestillingsfrist annoncer 09.09.24