International opmærksomhed til danske forskere

Et barns manglende lyst til at læse kan skyldes synsproblemer, viser stor undersøgelse af børn fra Randers. Projektet og optometri-underviserne bag har fået international opmærksomhed og hæder.

af redaktionen

Hvis børn har problemer med træthed og hovedpine, når de læser, kan det skyldes samsynsproblemer. Det er konklusionen på et forskningsprojekt fra to lektorer fra Optikerhøjskolen på Erhvervsakademi Dania i Randers. Forskningsprojektet er finansieret af Synoptik Fonden.

I samarbejde med Randers kommunens sundhedsplejersker er alle 0. og 6. klasses elever blevet screenet for samsynsproblemer og langsynethed. Det er over 2.000 børn i alt. Konklusionen på projektet kommer bag på de to forskere i optometri, Marianne Ledet Mågård og Ivan Nisted.

”Screeningsundersøgelse alene er ikke tilstrækkeligt til at identificere de børn, som er langsynede eller har samsynsproblemer. Til gengæld kan de fleste samsynsproblemer opdages hos skolesundhedsplejersken, hvis hun også tager højde for det enkelte barns gener som hovedpine og træthed ved skolearbejde,” fortæller Marianne Ledet Mågård.

Samsynsproblemer forhindrer ikke børn i at lære at læse, men det kan reducere børnenes lyst til at øve sig i at læse på grund af gener som hovedpine og træthed.

”Vi ser samsynsproblemer som forhindringer på vejen til at blive en god læser, og da behandlingen oftest er succesfuld og kun varer 2-4 måneder, synes vi, det giver god mening at identificere disse børn, så de får mulighed for at få behandling,” forklarer Ivan Nisted.

Børn som eksperter

En anden konklusion er, at briller hjælper langsynede børn. Alle børn, der var langsynede i screeningsundersøgelserne, fik briller, og de oplevede, at deres hovedpine og træthed forsvandt, når de brugte brillerne.

”Den første måned skulle forældrene sikre, at børnene gik med dem, men derefter var det frivilligt. På den måde bliver børnene eksperter i, hvad der er rigtigt i stedet for os og vores undersøgelse. Det er kontroversielt og en anderledes tilgang til behandling, end vi kender det fra sundhedssektoren,” forklarer Marianne Ledet Mågård.

Nu er screeningsprojektet blevet publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift ’Acta Ophthalmologica’, og forleden deltog de to lektorer i verdens største konference inden for optometri i Texas med 8.000 deltagere, hvor de præsenterede deres resultater.

”Vi mødte og talte med eksperter folk fra professionen, som gav os rosende ord med på vejen. Det giver ny energi til at fortsætte projektet,” smiler Marianne Ledet Mågård.ANSVARLIG UDGIVER

Optikerforeningen

Per Michael Larsen

St. Kongensgade 110 E, 2 – 1264 København K

Tlf. 45 86 15 33 | optikeren@optikerforeningen.dk

KOMMUNIKATIONSCHEF

Redaktør af OPTIKEREN

Lone Helleskov | tlf. 88 44 06 17 | lh@optikerforeningen.dk

ANNONCESALG

Jette Sterndorff-Jessen

Stibo Complete

Tlf. 76 10 11 47 | jsje@stibo.com

MEDIEINFORMATION

Download medieinformation på dansk

Download mediainformation in English

NÆSTE NUMMER

01.10.24 Bestillingsfrist annoncer 09.09.24