Kom på efteruddannelse hjemmefra under coronaudbrud

Erhvervsakademi Dania er klar med online efter- og videreuddannelse og tilbyder nu uddannelse under COVID-udbruddet – også for medarbejdere, der er omfattet af lønkompensation.

AF REDAKTIONEN FOTO: DANIA


For pressede virksomheder behøver hjemsendelsen af medarbejdere ikke at betyde fyringer. Der er nemlig mange muligheder for at få støtte til efteruddannelse, fortæller erhversdirektør Birgitte Bjærge fra Erhvervsakademi Dania.

Sidder du hjemme og kan ikke komme på arbejde lige nu, kan du bruge tiden på efteruddannelse. Mange virksomheder kan få refusion for medarbejdere på videreuddannelse, og mange fag tilbydes i dag online.
En af dem, som har satset på at lave online uddannelsesmuligheder, er Erhvervsakademi Dania. Her har man gennem de seneste uger arbejdet på højtryk med at omdanne videregående uddannelsesforløb til at være online, da brancher med nedgang i aktivitet kan bruge tiden hjemme konstruktivt.
”Vi ser allerede mange virksomheder, der sender deres medarbejdere hjem som følge af corona-virus. Ved at deltage på onlineuddannelser kan både ledere og medarbejdere blive opkvalificeret, hvis de arbejder hjemmefra eller stedet har midlertidigt lukket,” forklarer erhvervsdirektør Birgitte Bjærge fra Erhvervsakademi Dania.

Mange tilskudsmuligheder

Flere chefkonsulenter på Erhvervsakademi Dania har allerede nu travlt med at rådgive virksomheder om, hvordan de kan få tilskud til at sende medarbejdere på onlineuddannelse.
”Det er blandt andet muligt for virksomheder at få dækket en del af medarbejdernes arbejdstid på uddannelsen, søge om tabt arbejdsfortjeneste og søge midler fra omstillingsfonden. Det er vores måde at bidrage til, at flere kan bibeholde deres beskæftigelse og undgå fyringer på sigt,” siger Birgitte Bjærge.
Efter vedtagelsen af regeringens lønkompensationspakke den 24. marts blev det også mulighed for at tage kurser og efteruddannelse i lønkompensationsperioden, dog skal medarbejderen stadig kunne komme på job med 1 dages varsel.

Længe været klar til online

Allerede den 1. april starter Erhvervsakademi Dania derfor online-fag i LEAN ledelse i praksis, oplevelsesøkonomi, projektledelse, sagsbehandling samt salgspsykologi og grundlæggende salg, mens faget ”Værdiskabende salg i detailhandlen” begynder 16. april.
Erhvervsakademiet har længe haft både online fuldtidsuddannelse til finansøkonom og arbejdet med blended learning, som betyder, at undervisningen foregår både fysisk og online.
Overgangen til online-undervisning kunne ske ganske hurtigt, fordi vi allerede har gjort os essentielle erfaringer med at efteruddanne online. Man kan ikke bare flytte al normal undervisning online, uden det har nogle didaktiske og pædagogiske konsekvenser, men det er vores undervisere bevidste om, og det kommer til at betyde hele forskellen for vores studerende,” fortæller erhvervsdirektøren.
Se mere på eadania.dk/efteruddannelse

Det er oplagt for mange at bruge tiden under COVID-19-krisen til dygtiggørelse. Det kan nu lade sig gøre med start 1. april via Erhvervsakademi Dania.


ANSVARLIG UDGIVER

Optikerforeningen

Per Michael Larsen

St. Kongensgade 110 E, 2 – 1264 København K

Tlf. 45 86 15 33 | optikeren@optikerforeningen.dk

KOMMUNIKATIONSCHEF

Redaktør af OPTIKEREN

Lone Helleskov | tlf. 88 44 06 17 | lh@optikerforeningen.dk

ANNONCESALG

Jette Sterndorff-Jessen

Stibo Complete

Tlf. 76 10 11 47 | jsje@stibo.com

MEDIEINFORMATION

Download medieinformation på dansk

Download mediainformation in English

NÆSTE NUMMER

01.10.24 Bestillingsfrist annoncer 09.09.24