Warning: Undefined array key "_yoast_wpseo_opengraph-image" in /home/optiker2/public_html/wp-content/themes/boza-child/header-optikeren.php on line 20

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/optiker2/public_html/wp-content/themes/boza-child/header-optikeren.php on line 20
Ny national klinisk retningslinje for hjernerystelse - Optikerforeningen Warning: Undefined variable $extra_body_class in /home/optiker2/public_html/wp-content/themes/boza-child/header-optikeren.php on line 93
class="optikeren-template-default single single-optikeren postid-38949 isnt_phone is_computer">

Ny national klinisk retningslinje for hjernerystelse

Dansk Center for Hjernerystelse har udgivet en ny national retningslinje til hjælp af patienter med hjernerystelse. Formålet er at sikre en mere ensartet og evidensbaseret behandlingsindsats, bedre patientforløb og større vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper i Danmark.

AF LONE HELLESKOV

BEHANDLINGSOMRÅDER
Den nye nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger til behandlinger inden for 7 områder – herunder samsynstræning:

1. Effekt af tidlig information og rådgivning, dvs. at patienten bliver vejledt i forhold til symptomer f.eks. i form af folder eller telefonopkald tidligt efter traumet.

2. Effekt af gradueret, fysisk træning, hvor man gradvist øger sin træningsmængde i forhold til at kunne tackle fysisk træthed og fysiske symptomer og at få styr på niveauet af fysisk aktivitet.

3. Effekt af vestibulær genoptræning i forhold til problemer med balance og svimmelhed.

4. Effekt af manuel behandling, hvor behandlere fokuserer på nakken og rygsøjlen.

5. Effekt af samsynstræning til at afhjælpe symptomer, som skyldes at synet er blevet påvirket af hjernerystelsen.

6. Effekt af psykologisk behandling, hvor der arbejdes med patientens sygdomsopfattelse, følelsesmæssige reaktioner, og mestringsstrategier.

7. Effekt af den tværfaglige tilgang, f.eks. når patienten får både psykologisk behandling, rådgivning, synstræning og fysioterapi. Tesen er, at når flere fagpersoner arbejder sammen og afstemmer behandlinger, lykkes behandlingen bedst. Den koordinerede, tværfaglige indsats er vigtig, fordi symptomerne spænder så bredt. Nogle symptomer skal behandles hver for sig, mens andre skal behandles på samme tid.

 

Den nationale kliniske retningslinje er den første på hjernerystelsesområdet nogensinde. Lektor på Optikerhøjskolen ved Erhvervsakademi Dania og Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, Ivan Nisted, har bidraget til det spændende og vigtige arbejde.

”Det føles som et stort skridt for min profession. Det at arbejde så metodisk og grundigt som Sundhedsstyrelsen forlanger i forbindelse med udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer er en lang og sej proces, men slutresultatet er en vigtig trædesten til de forskningsprojekter, som vi igangsætter på Optikerhøjskolen ved Erhvervsakademi Dania,” fortæller Ivan Nisted stolt.

Konklusionen er bl.a., at det er en god idé at tilbyde optometrisk samsynstræning til borgere med senfølger af hjernerystelse. Ivan Nisted skal nu sammen med sin kollega Marianne Ledet Maagaard i gang med at undersøge helt præcist, hvor meget det gavner patientgruppen.

”Vi mangler gode og kontrollerede videnskabelige studier, før vi kender den præcise effekt af optometrisk samsynstræning. Men derfor er det alligevel en god idé at tilbyde behandling. Det at arbejde evidensbaseret er nemlig ikke at afvente med at behandle, til vi har den fornødne evidens. Det er at tilbyde behandling ud fra den bedst mulige tilgængelige viden og så løbende justere praksis i overensstemmelse med den kontinuerlige vidensopbygning, som forskning giver os,” forklarer Ivan Nisted.

Det er Optikerforeningen, der har udpeget Ivan Nisted til arbejdsgruppen, og hans deltagelse er finansieret via Frascatimidler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Du kan læse mere om den nye kliniske retningslinje og anbefalingerne her National Klinisk Retningslinje om behandling af hjernerystelse. (dcfh.dk)


Warning: Undefined variable $version in /home/optiker2/public_html/wp-content/themes/boza/functions.php on line 139

Warning: Undefined variable $version in /home/optiker2/public_html/wp-content/themes/boza/functions.php on line 140

ANSVARLIG UDGIVER

Optikerforeningen

Per Michael Larsen

St. Kongensgade 110 E, 2 – 1264 København K

Tlf. 45 86 15 33 | optikeren@optikerforeningen.dk

KOMMUNIKATIONSCHEF

Redaktør af OPTIKEREN

Lone Helleskov | tlf. 88 44 06 17 | lh@optikerforeningen.dk

ANNONCESALG

Jette Sterndorff-Jessen

Stibo Complete

Tlf. 76 10 11 47 | jsje@stibo.com

MEDIEINFORMATION

Download medieinformation på dansk

Download mediainformation in English

NÆSTE NUMMER

29.11.22 Bestillingsfrist annoncer 11.11.22