OBES Q&A

Som optiker og optometrist er du selv ansvarlig for at registrere din efteruddannelse, og obes.dk gør det let for dig. Men hvis du oplever, at systemet driller, er der heldigvis hjælp at hente. Kig med i denne Q&A, som gør dig klogere på OBES og guider til dig til at løse eventuelle udfordringer.

AF LONE HELLESKOV FOTO: ANDERS BACH

Optikerforeningen fungerer som sekretariat for OBES, og du kan læse mere om både OBES og efteruddannelsespoint på obes.dk

Q: Hvad er obes?

A: OptikBranchens EfteruddannelsesSystem (OBES) varetager danske optikere og optometristers efteruddannelsespoint også kaldet CET-point (continuing education point). Databasen ejes i fællesskab af Optikerforeningen og Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne. OBES sørger for at sikre et fagligt niveau og registrere kurser, så du efterfølgende har mulighed for at dokumentere din efteruddannelse.

 


 

Q: HVEM KAN BLIVE REGISTRET I OBES?

A: Som optiker/optometrist kan du registrere dig i systemet og opnå point for din efteruddannelse. Som studerende kan du få godskrevet dine aktiviteter i OBES, men du kan først få CET-point, når du er færdiguddannet.

 


 

Q: HVORDAN OPRETTER JEG MIG I OBES?

A: Det gør du lettest ved at gå ind på obes.dk vælge optiker/optometrist login øverst og dernæst ny optometrist. Her er det vigtigt, at du skriver dit fulde navn – præcist som det er angivet i CPR-registret.

 


 

Q: KAN JEG ÆNDRE MINE KONTAKTOPLYSNINGER?

A: Ja når du har registreret dig og er logget ind på OBES, har du mulighed for at rette i dine kontaktoplysninger.

 


 

Q: HVORFOR SKAL JEG REGISTRERE MINE CET-POINT?

A: I henhold til autorisationsloven skal du have dokumentation for din løbende efteruddannelse. Her er OBES en både nem og sikker måde at registrere dine aktiviteter på og dermed synliggøre, at du har deltaget i den nødvendige efteruddannelse.

 


 

Q: HVEM ER ANSVARLIG FOR AT INDBERETTE MINE CET-POINT?

A: Som autoriseret sundhedsperson er du selv ansvarlig for at registre dine efteruddannelsesaktiviteter.

 


 

Q: HVOR MANGE cet-POINT skal JEG OPTJENE OM ÅRET?

A: I Danmark findes der ikke et lovkrav om, hvor mange CET-POINT, du skal optjene, men Optikerforeningen og Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne anbefaler, at du følger ECOO’s (European Counsil of Optometry and Optics) retningslinjer for efteruddannelsespoint, som er 36 CET-point over en treårig periode. Eller med andre ord 12 point om året, hvilket f.eks. svarer til en optometrikonference.

 


 

Q: KAN JEG FÅ EN OVERSIGT OVER MINE CET-POINT?

A:Ja ved at logge ind på obes.dk vælge optiker/optometrist login og derefter klikke på CV-oversigt. Du kan også udskrive CV’et som et word-dokument.

 


 

Q: Hvorfor kan jeg ikke logge ind?

A: Hvis du har problemer med at logge ind, skyldes det ofte, at du ikke er oprettet med det korrekte navn. Det kan f.eks. være, at du har lavet fejl under indtastningen eller har skiftet navn. Hvis du oplever problemer med at logge på, skal du altid kontaktet Tina Jørgensen i sekretariatet tj@optikerforeningen.dk eller på telefon 88 44 06 16, så hjælper hun dig. Du må ikke forsøge at oprette dig på ny.

.ANSVARLIG UDGIVER

Optikerforeningen

Per Michael Larsen

St. Kongensgade 110 E, 2 – 1264 København K

Tlf. 45 86 15 33 | optikeren@optikerforeningen.dk

KOMMUNIKATIONSCHEF

Redaktør af OPTIKEREN

Lone Helleskov | tlf. 88 44 06 17 | lh@optikerforeningen.dk

ANNONCESALG

Jette Sterndorff-Jessen

Stibo Complete

Tlf. 76 10 11 47 | jsje@stibo.com

MEDIEINFORMATION

Download medieinformation på dansk

Download mediainformation in English

NÆSTE NUMMER

01.10.24 Bestillingsfrist annoncer 09.09.24