Optikerens bekymring blev min redning

En ny såkaldt ’second opinion’-service hos Louis Nielsen kan være med til at sikre en både kortere og bedre patientrejse fra optikerens undersøgelse til øjenlægens behandling. Louise Nabe fra Århus er en af de patienter, der har reddet sit helbred på denne måde.

af redaktionen

Sådan fungerer øjenlægenetværket

Netværket består at otte øjenlæger på fra landets universitetshospitaler fordelt på alle regioner.

Når en af Louis Nielsens optikere vurderer, at der kan være sygdomstegn hos en patient, sendes patientsagen straks videre til øjenlægenetværket.

Øjenlægenetværket svarer tilbage med faglig vurdering, oftest inden for 12-24 timer – og senest inden for 72 timer.

Siden opstart har netværkssystemet hver måned sendt 3-5 kunder i akut behandling for syns- eller livstruende sygdomstegn.

Lidt slør i venstre side af synsfeltet skulle løses med et par briller. Det var, hvad Louise Nabe troede, da hun i sommers bestilte en synstest med sundhedstjek hos Louis Nielsen. Men billederne i optikerens undersøgelse ville det anderledes, og efter et præcisionstjek ved kædens nystartede øjenlægenetværk, var der ingen tvivl: Louise skulle undersøges med det samme. En måned senere var hun opereret for en golfboldstor knude i hjernen.

”Jeg føler mig privilegeret. Var det ikke var for optikerens bekymring og øjenlægens ekstra tjek ville det ikke have endt godt,” fortæller Louise Nabe, der i dag opfordrer sit netværk til at få tjekket synet jævnligt.

Korrekt og præcis diagnosticering

Louis Nielsens nye øjenlægenetværk består af i alt otte hospitalsøjenlæger. Siden opstarten i sommeren 2018 har de tilsammen screenet 2500 patientsager fra kædens optikere landet over, og netværkets såkaldte second opinion-service resulterer i en langt mere præcis og fintmasket henvisning af de kunder, der også bærer rundt på reelle sygdomstegn.

Øjenlæge Danson V. Muttuvelu fra Aalborg Universitetshospital er ansvarlig for netværket, og han er stolt af resultaterne:
”Systemet er særdeles effektivt til at sikre en korrekt og præcis diagnosticering samt til at give den enkelte borger en mere effektiv henvisning.”

Alvorlig sydom kan blive opdaget i tide

Det kan være alvorlige sygdomme, der bliver opdaget ved en synstest med sundhedstjek. Undersøgelsens overordnede formål er at vurdere selve synsevnen, men særligt også undersøge patienten for tegn på en lang række hyppige øjensygdomme som fx grøn stær, AMD og karforandringer på nethinden.

Netværket har hver måned sendt tre til fem af optikerkædens kunder i akut behandling for syns- eller livstruende sygdomstegn, og den nye second opinion-service bliver taget godt imod hos øjenlægerne, hvor de meget præcise henvisninger med tiden også kan resultere i en positiv effekt på ventelisterne.

”De praktiserende øjenlæger har taget godt imod tiltaget. Henvisningerne i de sager, hvor der er sygdom, bliver endnu mere præcise, og det er med til at bygge bro mellem optikere og øjenlæger,” fortæller øjenlægen.

Louise kunne være blevet lam

Hvis ikke Louise Nabes symptomer var blevet opdaget, ville hun, ifølge neurologerne, der har behandlet hende, i løbet af få måneder have fået det meget værre med talebesvær, hukommelsesbesvær, føleforstyrrelser og i værste fald lammelse.

”Oprindeligt ville jeg aldrig selv have tænkt på at opsøge en øjenlæge på grund af lidt slør i øjnene. Nu har jeg så lært, at øjensundhed er lige så vigtigt som al mulig anden sundhed, men vi er bare mange, der slet ikke tænker over at man rent faktisk kan blive syg i øjnene. Optikerens bekymring og øjenlægens ekstra tjek reddede mit liv,” fortæller Louise Nabe, der er mor til to børn og bor i Århus.

kilde: Louis NielsenANSVARLIG UDGIVER

Optikerforeningen

Per Michael Larsen

St. Kongensgade 110 E, 2 – 1264 København K

Tlf. 45 86 15 33 | optikeren@optikerforeningen.dk

KOMMUNIKATIONSCHEF

Redaktør af OPTIKEREN

Lone Helleskov | tlf. 88 44 06 17 | lh@optikerforeningen.dk

ANNONCESALG

Jette Sterndorff-Jessen

Stibo Complete

Tlf. 76 10 11 47 | jsje@stibo.com

MEDIEINFORMATION

Download medieinformation på dansk

Download mediainformation in English

NÆSTE NUMMER

01.10.24 Bestillingsfrist annoncer 09.09.24