Uddannelse er vejen til succes

Hos Synoptik er fokus på uddannelse et meget bevidst valg. Kæden har derfor et stærkt uddannelsesprogram, der giver gode muligheder for at skabe en karriere. HR-direktør i Synoptik, Tina Thomsen, oplever, at det er med til at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Af THOMAS LA COUR Foto: Synoptik

TEMA
De eftertragtede Optometrister
Fem tips til at rekruttere og fastholde medarbejderne i optikerbranchen
1: Sørg for, at din butik altid forekommer moderne og attraktiv for både kunder og ansatte.
2: Sørg for løbende kompetenceudvikling – både obligatorisk og som muligt tilvalg.
3: Skab en god medarbejderkultur med sociale arrangementer og vidensdeling.
4: Tag medarbejderudviklingssamtalerne alvorligt og sammensæt efteruddannelsen, så den matcher medarbejderens behov og ambitioner.
5: Udvis fleksibilitet og imødegå medarbejderens behov, hvis der fx er behov for nedsat tid i en periode.
Delvist ejet af den hollandske GrandVision er Synoptik en del af 7.000 europæiske optikerforretninger med tilsammen 7.000 ansatte.

Trods en lav arbejdsløshedsprocent og høj efterspørgsel på optometrister er alle stillinger i Synoptiks 102 butikker på nuværende tidspunkt besat. Kædens HR-direktør, Tina Thomsen, fremhæver, at netop det stærke uddannelsesprogram gør en forskel i arbejdet med at være en attraktiv arbejdsplads.
”Vi gør meget ud af at give medarbejderne mulighed for at videreuddanne sig. Jeg tror godt, jeg tør sige, at vi har branchens bedste uddannelsesprogram,” siger Tina Thomsen.
Synoptik har tilrettelagt uddannelsesprogrammet på en måde, der giver mulighed for at bruge egne undervisere, ligesom man henter gæsteundervisere ind med jævne mellemrum. Vigtigt er det også, at efteruddannelserne giver CET-point.
Samlet optjente alle ansatte i Synoptik over 4.700 CET-point alene i 2018, hvilket vidner om en stor uddannelsesaktivitet.
En af årsagerne til succesen er i følge HR-direktøren, at kæden selv står for tilrettelæggelsen af efteruddannelsen. Derudover betyder det også en del, at man vælger forskellige lokationer, når man holder kurser. Medarbejderne kan derfor oftest finde et Synoptik-kursustilbud i deres nærområde, hvilket er med til at højne interessen og mulighederne for at deltage i en ellers travl hverdag.

Generation Z er på vej ind i branchen

Kigger vi uden for optikerbranchen, er det ikke alene den lave arbejdsløshedsprocent, der skaber behov for efteruddannelse. Generation Z er så småt ved at dukke op på det faglærte, danske arbejdsmarked – og dermed også i optikerbranchen. Ifølge fremtids- og livsstilsforskere er det generation, som er karakteriseret ved, at de ikke er helt så loyale og vedholdende som tidligere generationer. Føler de sig ikke imødekommet eller udfordret – også på det personlige plan – er de langt hurtigere til at omstille sig og skifte til noget helt andet. Det gør, at de shopper mere rundt mellem uddannelser, brancher og jobs.
Et stærkt uddannelsesprogram, som det man har i Synoptik, kan her være med til positivt at udfordre de unge og dermed fastholde i jobbet.
”Selvfølgelig har vi da enkelte, der stopper og finder noget andet at lave. Men det er langt fra så mange, at man på nogen måde kan tale om en tendens, lyder det fra Tina Thomsen.
Det betyder ikke, at der ikke er udskiftning i kædens butikker. At enkelte stopper og andre kommer til, ser Tina Thomsen som noget helt naturligt.
”Vi oplever en udbredt lyst til at blive i virksomheden, og vi har da også en enkelt medarbejder, der har været her i mere end 55 år,” siger hun.
Hun vender igen tilbage til, at muligheden for at dygtiggøre sig er en central del af succesen. I Synoptik bygger man derfor man med videreuddannelse hele tiden ovenpå den faglighed, optometristerne har med fra skolen.
”Alle nyansatte kommer allerede fra første dag i deres ansættelse på vores onboarding-programmer, så de kommer til at kende hele virksomheden og de muligheder, de har. Vi har talentuddannelse for alle, der drømmer om at blive butiks- eller souschef. Butikscheferne kan søge om optagelse på en intern akademiuddannelse, der giver 60 ECTS-point. Vi har også uddannelsen til brillestylist, og vores udgangspunkt er, at alle har talent for mere,” siger hun.

Vidensdeling og vigtige relationer

At udvikle sig foregår ikke blot gennem uddannelse i Synoptik. Det er en del af dagligdagen. Tina Thomsen fremhæver her, at vidensdeling butikkerne imellem er vigtig, fordi man på den måde spreder særlige kompetencer mellem medarbejderne. At man som medarbejder hele tiden dygtiggøre sig er ikke den eneste styrke ved at dele viden. Det er samtidig med til at skabe gode og vigtige relationer kollegerne imellem, hvilket er med til at påvirke lysten til at blive på en arbejdsplads.
”Det er klart, at jo højere faglighed en medarbejder kan udvikle og bruge i dagligdagen, desto mindre er risikoen også for, at vedkommende får lyst til at prøve noget andet,” slutter Tina Thomsen.ANSVARLIG UDGIVER

Optikerforeningen

Per Michael Larsen

St. Kongensgade 110 E, 2 – 1264 København K

Tlf. 45 86 15 33 | optikeren@optikerforeningen.dk

KOMMUNIKATIONSCHEF

Redaktør af OPTIKEREN

Lone Helleskov | tlf. 88 44 06 17 | lh@optikerforeningen.dk

ANNONCESALG

Jette Sterndorff-Jessen

Stibo Complete

Tlf. 76 10 11 47 | jsje@stibo.com

MEDIEINFORMATION

Download medieinformation på dansk

Download mediainformation in English

NÆSTE NUMMER

01.10.24 Bestillingsfrist annoncer 09.09.24