DIT VIGTIGSTE SANSEORGAN

Øjnene fortæller os, hvordan verden ser ud, og hvordan vi skal agere i forhold til den.
Via øjnene sender vi signaler til andre om, hvordan vi har det – om vi er glade, triste, overraskede eller bange, og på samme måde opfanger vi signaler fra andre. Netop derfor vil mange betegne synssansen som den vigtigste af vores fem sanser.
Synet opdeles overordnet i et centralt syn og et perifert syn. Via det perifere syn opfatter vi omgivelserne omkring os uden at nærstudere dem, mens vi via det centrale syn stiller skarpt på omgivelserne og fx ser detaljer, farver og form.

Læs mere om centralt og perifert syn her

Fakta om synet

I Danmark
70 pct. af danskerne bruger briller eller kontaktlinser
450.000 danskere er truet af øjensygdomme som grå stær, AMD, grøn stær, skelen og stærk nærsynethed
65.000 danskere har alvorligt synstab, hvor langt størstedelen forekommer hos personer over 70 år
80 pct. af vores sanseindtryk kommer via synet

I verden
39 mio. af verdens befolkning er blinde
90 pct. af verdens svagtseende og blinde bor i udviklingslandene

Kilder:
Statens Institut for Folkesundhed
WHO, World Health Organization
Videnscenter for Synshandicap
Øjenforeningen
Analyseinstituttet YouGov 2017