DIN EVNE TIL AT SE

Synsevnen er evnen til at se og skelne mellem detaljer, men som mange tror, er det ikke det samme som synsstyrken. Synsstyrke refererer til styrken i brilleglas eller kontaktlinser. 

Synsevnen er den visuelle opløsningsevne eller visus, som det hedder på fagsprog. Synsevnen udmåles på en synstavle, som består af bogstaver, der bliver mindre, jo længere ned på tavlen man ser.

Målingen bestemmer den mindste synsvinkel, der kan adskille to punkter. Almindeligvis omtales synsevnen i forbindelse med brøktal eller som decimalbrøker.

Læs også om det perifere og centrale syn

Synskrav og definitioner 

Hvis du har sunde og raske øjne, kan du se de mindste bogstaver på optikernes synstavle på seks meters afstand, hvilket svarer til en synsstyrke på 6/6.

Som svagtseende kan du først på seks meters afstand se, hvad en normaltseende ser på 18 meters afstand, og synsstyrken er derfor 6/18.

En person, der er social blind, er kun i stand til at genkende de store bogstaver på synstavlen på seks meters afstand. Det betyder, at han først på seks meters afstand kan se, hvad en normaltseende ser på 60 meters afstand, hvilket svarer til en synsstyrke på 6/60.

Synsstyrkebrøkerne kan omregnes til decimalbrøker (se tabel). Fx er en normal synsstyrke på 6/6 = 1.0. Internationalt omtaler man ofte synsstyrken i engelske fod (se tabel 1), således svarer en normal synsstyrke på 6/6 til 20/20 i engelske fod.

Normal synsevne Krav til kørekort Svagseende Social blindhed
1,0 0,5 0,33 0,1
6/6 6/12 6/18 6/60
20/20 20/40 20/60 20/200

Andre faktorer der påvirker synsevnen

Der findes andre forhold end afstanden mellem bogstaver, der har indflydelse på din synsevne.

Lysmængden spiller også ind på din synsevne. En god belysning og en tavle med sorte bogstaver på hvid baggrund giver størst mulig kontrast.  

Optikeren kan også måle kontrastfølsomheden, hvilket betyder, at man måler synsevnen under forskellige kontrastforhold, hvilket giver et godt billede af synskvaliteten.

Synstavle Kontrastfølsomhedstavle