OM OPTIKERFORENINGEN 

Optikerforeningen er en brancheforening for optikervirksomheder. Vi arbejder for at sikre danskerne den bedst mulige synspleje. Det sker via kontinuerlig uddannelse af optikere og optometrister, dialog med sundhedsmyndighederne samt information til befolkningen om betydningen af et godt syn, og hvordan man bevarer det bedst muligt.

Foreningens primære opgaver er: 

  • At være en forening for alle optikere, optometrister og optometriststuderende
  • At søge indflydelse på samfundsspørgsmål, der har betydning for borgerens syn og optikerens og optometristens arbejde
  • At arbejde for en fortsat videreudvikling af optikerens og optometristens anerkendelse og virksomhedsområder
  • At medvirke til fortsat dygtiggørelse af optikeren og optometristen
  • At drive informationsvirksomhed over for samfundet og foreningens medlemmer
  • At opretholde et kontinuerligt samarbejde med myndigheder, uddannelsesinstitutioner og andre organisationer

Læs foreningens vedtægter

Optikerforeningen repræsenterer 250 virksomheder og mere end 1.000 optikere og optometriser.

Vi kommunikerer med mere end en million brugere via kampagner, pressemeddelelser og sociale medier og skaber herigennem opmærksomhed om danskernes synssundhed og optikerfaget.   

Optikerforeningens historie

Optikerfaget var i begyndelsen af 1900-tallet en del af de to håndværksfag: optiske instrumenter og urmagerfaget. En stigende interesse for faget førte ti år senere til oprettelsen af Optikerforeningen for Danmark af 1910.

Formålet med foreningen var at skabe et fagligt niveau som grundlag for en egentlig optikeruddannelse, som blev en realitet i 1925.

I 1940 opstod der en splittelse i foreningen, som endte med, at en gruppe trådte ud og dannede Specialoptikernes Landsforening.

Optikerforeningen for Danmark af 1910 oprettede i 1942 Den danske Optikerskole, og i 1948 fulgte Specialoptikernes Landsforening efter med en skole på Teknologisk Institut i København, som skulle give optikerlærlingene en teoretisk baggrund for svendeprøven.

Optikerfaget blev i 1954 udskilt fra håndværksfagene ved en ændring i næringsloven.

I 1970 blev Optikerforeningen for Danmark af 1910 og Specialoptikkernes Landsforeningen sammensluttet i en fælles organisation, som blev omdøbt til Danmarks Optikerforening og senere i 2016 til Optikforeningen, som den eksisterer i dag.
I begyndelsen var Optikerforeningen for virksomhedsejere, men i 2007 blev det muligt for alle optikere og optometrister at blive medlem af foreningen.

Læs mere om Optikerforeningens historie her