OPTIKER ELLER OPTOMETRIST

Begge titler bruges af flere, der er dog den lille forskel, at optometristen også er autoriseret til at arbejde med kontaktlinser.
Den primære opgave for optikeren/optometristen er at foretage synsundersøgelser og vurdere, om du har behov for briller eller kontaktlinser og i givet fald lave dem. Derudover kan optikeren/optometristen rådgive dig om valg af brilleglas, brillestel eller kontaktlinser.

Ved en synsundersøgelse vil optikeren/optometristen undersøge øjets funktionstilstand og finde ud, hvor godt du kan komme til at se (også kaldet synsevnen) og hvilken brillestyrke, du har behov for. I forbindelse med synsundersøgelsen vil optikeren/optometristen også vurdere, om der er behov for at få tjekket din synsevne yderligere hos en øjenlæge.

Uddannelsen til optometrist er en professionsbachelor uddannelse og varer 3½ år, hvoraf tre semestre er udlagt som praktik i en optikerforretning.

Læs mere om uddannelsen her.