Samsynsproblemer

SYMPTOMER PÅ SAMSYNSPROBLEMER

 • Hovedpine i forbindelse med eller efter koncentreret nærarbejde som fx læsning
 • Det ene øje lukkes eller dækkes, specielt i forbindelse med læsning
 • Øjnene løber i vand, svier eller brænder
 • Kort eller ekstra lang læseafstand
 • Teksten flyder sammen – urolige bogstaver
 • Der springes i linjer og ord under læsning
 • Langsom læsehastighed og besvær med at huske det læste
 • Dobbeltsyn
 • Fokuseringsbesvær – længe om at omstille synet fra kort til lang afstand eller omvendt
 • Dårlig koncentration i forbindelse med læsning
 • Svært ved at afstandsbedømme og orientere sig i trafikken
 • Svimmelhed/transportsyge
 • Vanskelighed ved at vænne sig brilleglas med glidende overgang
 • Kraftigt ubehag eller ingen 3D oplevelse, når der ses 3D film i biografen

Samsynsfunktionen omfatter den måde, dine øjne samarbejder på. Hvis samsynet ikke fungerer optimalt, kan det give mange generende symptomer i hverdagen. Derfor er det vigtigt at blive undersøgt, hvis du oplever synsproblemer.

Du kan få undersøgt din synsfunktion hos en optiker/optometrist i en optikerforretning. Forum for Neurooptometrisk Synstræning (FNS), anbefaler, at du kontakter en optometrist med speciale i synstræning eller en neurooptometrist med yderligere speciale i synsrehabilitering, hvis du har flere af de symptomer, der er beskrevet i boxen.

En optometrist med speciale i synstræning har specialiseret sig i synsudvikling og optometrisk synstræning, mens en neurooptometrist har specialiseret sig yderligere i synstræning og rehabilitering i forbindelse med hjerneskade. Begge specialistgrupper kan derfor hurtigere give dig svar på, hvilke typer samsynsproblemer, der kan være tale om, samt hvilken behandling fx træning eller briller, der kan lindre symptomerne eller forbedre samsynsfunktionen effektivitet generelt.

Du kan læse mere om neurooptometristens arbejde her

Hvorfor opstår samsynsproblemer?  

Et svagt samsyn medfører, at synsfunktionen ikke fungerer optimalt. Når synsfunktionen er hæmmet, vil hjernen typisk forsøge at løse opgaven så godt som muligt ved at udvikle kompenserende strategier med det resultat, at du oplever et eller flere af de symptomer, der er beskrevet i boxen. Derfor er det vigtigt, at du får undersøgt din synsfunktion grundigt af en optometrist eller neurooptometrist, så behandlingen kan igangsættes, og symptomerne elimineres eller som minimum mindskes. 

Hvad er årsagen til samsynsproblemer? 

Synsfunktionen er opdelt i forskellige områder, og de mest almindelige årsager til samsynsproblemer skyldes vanskeligheder med:

 • Konvergensen: Når du skal kigge på noget tæt på, skal øjnene dreje ensartet indad (konvergere) for at undgå, at det du kigge på ikke bliver dobbelt. Du kan både komme til at overdrive den samlede bevægelse eller have problemer med at dreje øjnene nok indad. Den sidste situation giver ofte diagnosen konvergensinsufficiens, som er den hyppigste samsynsfejl. Symptomerne vil i dette tilfælde typisk være, hovedpine, dobbeltsyn, kraftigt ubehag ved nærarbejde og dermed kort udholdenhed. 
 • Fokuseringen: Her er det evnen til at stille skarpt på forskellige afstande, eller evnen til at stille skarpt på kort afstand i lang tid, der er et problem fx ved blikskifte fra tavle til bog, eller hvis du kigger på ting tæt på i for lang tid fx en mobiltelefon. Hvis du presser øjnene for hårdt, kan det blive svært at fokusere.  Symptomerne er sløret syn på afstand og/eller nær efter kort tids læsning eller synsmæssigt omstillingsbesvær.  
 • ØjenbevægelserneHvis de finmotoriske øjenbevægelser er upræcise, kan det at følge en linje og fastholde læsestedet i forbindelse med læsning blive en stor udfordring. Eller det kan være svært at følge et objekt i bevægelse med øjnene. Symptomerne vil fx være spring i ord og linjer under læsning.  
 • Fiksationen: Hvis du har fiksationsvanskeligheder, er øjnene enten for langsomme eller for upræcise i deres pegen eller sigten efter ting, som du gerne vil se på. Det kan også være, at øjnene ikke har den udholdenhed, der skal til, for at se på det samme punkt i længere tid ad gangen. Symptomerne i forbindelse med fiksationsvanskeligheder kan være svimmelhed og kvalme, samt at du kun kortvarigt kan se på ting tæt på som fx PC-skærm og mobiltelefon eller ved læsning. 

Du kan læse mere om de forskellige samsynsproblematikker her.