Viden i øjenhøjde

AMD Alderspletter på nethinden

I brochuren beskrives symptomer, diagnosticering og behandling af AMD, som er den almindeligste årsag til svær synsnedsættelse herhjemme. Desuden gives indblik et i, hvordan AMD kan forebygges, bl.a. ved fysisk aktivitet og rygestop.

Blodprop i øjet

Cirka 20.000 danskere er ramt af en blodprop i øjet. Blodpropper opstår hyppigst i nethinden og synsnerven, og kan medføre uoprettelige skader. I brochuren gennemgås forskellige typer af blodpropper, samt årsagen til og konsekvensen af, at de opstår.

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom ødelægger nethindens helt små blodkar. Diabetikere bør undersøges regelmæssig hos øjenlæge, så sygdommen kan opdages, før den bliver synstruende. Symptomer, behandling og forebyggelse af sygdommen beskrives i brochuren.

Farver og farveblindhed

I brochuren beskrives, hvorfor 200.000 danske mænd og 10.000 kvinder er farveblinde, og derfor ser færre nuancer end normaltseende. Farveblindhed kan ikke helbredes, men kan til tider afhjælpes med filterglas i briller eller kontaktlinser.

Glaslegemesammenfald og Nethindeløsning

Med alderen risikerer glaslegemet at falde sammen. Det er generende for synet, men ufarligt. Hos 10-15 pct. forårsager sammenfaldet nethinderifter, som kan forårsage nethindeløsning. Her er kirurgi nødvendigt for at undgå synstab.

Glasøje

Mere end 3.000 danskere har mistet et øje. Ulykker og kræft er de mest almindelige årsager. Som erstatning for det mistede øje vælger de fleste at få øjenprotese. Brochuren beskriver udfordringer ved protesebrug og rådgiver protesebrugerne.

Grå stær

Grå stær ses oftest hos personer over 65 år. I brochuren beskrives, hvordan grå stær opstår, fordi linsen bliver uklar. Sygdommen kan ikke forebygges eller behandles medicinsk, hvorfor kirurgi er den eneste behandling. I Danmark laves 50.000 grå stæroperationer årligt.

Grøn stær (Glaukom)

Over 100.000 danskere er i behandling for grøn stær. Sygdommen defineres ved et gradvist tab af nethindens nervetråde. Årsagen hertil er ukendt. Brochuren beskriver symptomer på grøn stær, samt de eksisterende behandlingsmuligheder.

Hornhindens sygdomme

Hornhinden er den glasklare, kuppelformede hinde, der udgør den forreste del af øjet. Den er cirka 11 millimeter i diameter og har en krumning på knap otte millimeter. Hornhinden er gennemskinnelig, således at lyset uhindret kan passere ind i øjet. Lyset bliver brudt af hornhinden og linsen og samles derefter på nethinden. Her omdannes lyset til impulser, som sendes videre til hjernen, der omdanner impulserne til et billede.

Mit barns øjne – fra baby til skolealder

Brochuren gennemgår udviklingen af barnets syn fra nul til seksårsalderen. Det er vigtigt, at forældre holder øje med skelen eller nedsat syn (dovent øje) hos barnet, da disse synskomplikationer ofte kan forebygges, hvis de opdages tidligt.

Operation eller briller/kontaktlinser

Det er muligt at erstatte briller/kontaktlinser med operative indgreb, der korrigerer for brillefejl, bygningsfejl nærsynethed og langsynethed. Brochuren givet et overblik over formålet med, samt fordele og ulemper ved de operationsmuligheder, der findes.

Rødt øje

Rødt øje indikerer, at der er noget galt med øjet, eller at øjet reagerer på en sygdom i kroppen. Brochuren forklarer, at rødt øje ofte er harmløst. Det kan dog også være tegn på alvor sygdom, hvorfor det er vigtigt at få afklaret årsagen til, at øjet er rødt.

Svagsynshjælp Optisk · Elektronisk

Svagtseende og personer med synshandicap kan have gavn af hjælpemidler, der hjælpe dem til at se tæt på og på afstand. Brochuren forklarer om optiske – og elektroniske hjælpemidler, og gennemgår servicelovens bestemmelser om støtte til synshjælpemidler.

Trafiksyn

Synet har afgørende betydning for evnen til at færdes sikkert i trafikken, hvorfor der stilles krav til synet ved udstedelse og fornyelse af kørekort. Brochuren gennemgår synskravene for at opnå eller bevare kørekort til privat- og erhvervskørsel, som trådte i kraft januar 2012.

Tørre, våde og irriterede øjne

Tørre, våde eller irriterede øjne er almindeligt. 25 pct. af danskere +50 år har et eller flere af symptomerne. Brochuren giver en oversigt over årsager og behandlingsmuligheder. Irriterede øjne er generende, men for det meste ufarligt.

Øjenskader

Øjenskader omfatter skader på øjeæblet, øjenhulen og øjenomgivelser forårsaget af f.eks. slag eller ætsende væsker. Skaderne fører oftest ikke til vedvarende synstab, men visse alvorlige skader kan give permanente skader i øjet. Det beskrives i brochuren.