HVAD ER UV-STRÅLING?

Alle er eksponeret for ultraviolet stråling (UV) fra solen. UV-stråler er den meget energirige del af sollyset, der kan gøre dig solbrændt og som samtidig giver dig de nødvendige D-vitaminer.

Solen udsender forskellige typer af stråling:

  • Synligt lys, som du ser som sollys
  • Infrarød stråling, som du mærker som varme
  • UV-stråling, som du hverken kan se eller føle

Typer af UV-stråling

Der findes tre typer af UV-stråler: UV-A-stråler, UV-B-stråler og UV-C-stråler, som er inddelt efter bølgelængde. Jo kortere bølgelængde UV-stråler har, des længere er de i stand til at trænge ind i øjet, hvilket øger risikoen for at skade øjnene.

  • UV-A-stråler har den længste bølgelængde og når ikke så langt ind i hudens lag. De gør dig solbrun men fremskynder samtidig ældning af huden.
  • UV-B-stråler trænger med sin kortere bølgelængde længere ind i huden, hvor de kan gøre større skade. Denne type stråling forbindes oftest med hudkræft og grå stær. Ozonlaget afholder heldigvis en del UV-B‐stråler fra at ramme jordens overflade.
  • UV-C-stråler har den korteste bølgelængde og er derfor den farligste type af stråling. UV-C stråler bremses imidlertid af ozonlaget, så de ikke når jordens overflade.

Kort om UV-stråling

UV-stråling er kortbølget stråling med bølgelængder på mellem 100-400 nanometer (nm).

UV-stråling er inddelt i tre typer:

► UV-A (315-400 nm)

► UV-B (280-315 nm)

► UV-C (100-280 nm)

Hvad påvirker mængden af UV-stråling?

  • Skydække – jo tykkere skydække, desto mindre UV
  • Ozonlaget – jo tykkere ozon, desto mindre UV
  • Hvor højt på himlen solen står – jo højere, desto mere UV
  • Refleksion – UV-stråling er højere ved vand og sne

Blåt lys

Modsat UV-stråler, er blåt lys synligt for dig. Blå lysbølger er det, der får solen eller andre objekter til at fremstå blåt. Selv om blåt lys har længere lysbølger (400-500 nanometer og lavere energiniveau end UV-stråler, trænger de dybt ind i øjet og kan forårsage skader på nethinden.

Du kan ikke se solens UV-stråler og dermed heller ikke det linsefilter, der beskytte dig mod uv-strålingen. Men det linsefilter, der blokerer for blåt lys, er synligt for dig. Solbriller, der blokerer for blåt lys, fungerer ikke på samme måde som almindelige solbriller. De er tonede, men de reducerer ikke det totale lys eller får verden til at se mørkere ud. De ændrer opfattelse af blå og grønne farver og reducerer blænde men påvirker ikke den måde, du ser andre farver på.